Lokalpolitik

Bekymrende usandheder fra en radikal

Den radikale spidskandidat til Regionsrådet i Nordjylland, Vagn Kvist påstår (21.10.), at der skulle ligge en færdig plan fra regeringens side om at opføre store butikscentre ved byernes indfaldsveje.

Vagn Kvist blander også lukkeloven ind i denne sag. Ikke blot virker det noget forvirret, det, som Vagn Kvist fremfører. Det er også direkte usandt. Der ligger ikke nogen færdig plan om noget som helst på planområdet på nuværende tidspunkt. Det, Vagn Kvist fremkommer med, er grebet fuldstændigt ud af luften, og findes derfor kun i Vagn Kvists fantasi. Den radikale spidskandidat prøver så at dokumentere sine udtalelser ved at henvise til nogle udtalelser i NORDJYSKE (29.9.), hvor bl.a. jeg giver udtryk for, at vi skal kikke på planloven for at se, om den lever op til virkelighedens verden. Jeg går ud fra, at Vagn Kvist ved, at der kommer større kommuner. Derfor er der også brug for, at se på hele planområdet for at vurdere, om der er behov for justeringer. Og her kunne det komme på tale at ændre ved de maksimale butiksstørrelser. Men der er altså ikke truffet nogen beslutning om noget som helst i denne sag på nuværende tidspunkt. Derfor ligger der heller ikke nogen færdig plan. Hvis Vagn Kvist havde fulgt med i, hvad der sker politisk i denne sag i stedet for at fremkomme med usandheder og personangreb, så ville han vide, at Miljøministeren for kort tid siden har nedsat et udvalg, som skal komme med forslag til evt. ændringer af Planloven. Forslaget skal ligge færdigt til juni 2006. Først derefter skal der forhandles om et evt. lovforslag, som vil kunne fremsættes til efteråret 2006. Så, hr. Kvist, man mister troværdighed, hvis man fremfører usandheder i den politiske debat. Befolkningen gennemskuer altid politikere, som vil føre dem bag lyset. Hvis ikke Vagn Kvist kan klare sig i den politiske debat på ærlig vis, skulle han overveje sin situation som spidskandidat for de radikale. Han fremtræder jo ikke ligefrem som en pryd for sit parti med denne historie.