Bekymret for børns skolegang

Forældre til børn i 3. klasse i Asaa er bekymrede for, om børnene lærer nok - og har skrevet til politikere.

En gruppe forældre til børn i 3. klasse er bekymrede for børnenes undervisning - her er et Christina Aabenhus, Linda Jensen og Henrik Lundbech. Foto: Kurt Bering

En gruppe forældre til børn i 3. klasse er bekymrede for børnenes undervisning - her er et Christina Aabenhus, Linda Jensen og Henrik Lundbech. Foto: Kurt Bering

En gruppe forældre til børn i 3. klasse på Asaa Skole er bekymrede for deres børns skolegang. Der er kun 10 børn på klassetrinnet, og forældrene oplever, at de i en stor del af tiden undervises sammen med de 10 børn på 2. klassetrin. Det er forældrene bekymrede over, og de har derfor sendt et brev til byrådspolitikerne i børne- og skoleudvalget. Brevet bakkes op af forældre til alle børn i 3. klasse. Forud er gået et forløb, hvor de har talt med skole og skoleleder om det. - Vi har haft møde i forældregruppen og med skolen, og vi har sendt spørgsmål til inspektøren, men vi får ingen svar, fortæller Christina Aabenhus. Christina Aabenhus, Linda Jensen, Lise Dall Jensen og Henrik Lundbech er forældre til i alt fire børn i 3. klasse. Deres bekymring går på, at nogle børn lærer for lidt og risikerer at komme permanent bagud - mens andre har svært ved at følge med. Der er et stort spring fra de små i 2. klasse til de ældste i 3. klasse, og det præger undervisningen, mener forældregruppen, der oplever, at det spænd er for stort til, at undervisningen kan tilpasses de enkelte elever. - De sidder med 2. klasses matematik nu, sidste år sad de med 1. klasse. Der hvor vi begyndte at røre på os var, da der var en national test, der viste, at de børn, der tidligere var foran, nu ligger på landsgennemsnittet, fortæller Lise Dall Jensen. Opbakning i starten Børnene blev som 1. og 2. klasse undervist lidt sammen. I begyndelsen bakkede forældrene op om skolens idé med nogle fælles timer, men det er siden blevet mere og mere. - De bliver undervist sammen i alle timer undtagen tre, påpeger forældrene og henviser til skoleskemaet, hvor der er sat to lærere på i de fleste timer. - Nogle børn får for lidt udfordringer, og andre har det for svært, mener Lise Dall Jensen. Forældrene oplever, at mens det er svært for nogen at hænge på, så bliver det kedeligt for andre - og frustrerende. - Vi er bekymrede for, at de bliver tabt, siger Christina Aabenhus. - Det er lidt tidligt at blive skoletræt, siger Henrik Lundbech. Konklusion: Ulovlig Da forældrene undersøgte sagen, undersøgte de lovgivningen og nåede frem til den konklusion, at den konstruktion, der er hverdag i Asaa, ikke er lovlig. - Uanset om man kalder det, der foregår på Asaa Skoles 2. og 3. klassetrin samlæsning eller sammenlægning, er det en aktivitet, som efter vores læsning af loven vil kræve en dispensation fra Undervisningsministeriet. Og sådan en har Asaa Skole efter vores oplysninger ikke, skriver de i brevet til politikerne. De henviser til Folkeskoleloven, hvor det fremgår, at kun børnehaveklassen og 1. og 2. klasse kan have samlæsning uden særlig tilladelse, og at eleverne i den overvejende del af tiden skal undervises i deres egen klasse - og peger på, at hvis man nu søgte og fik en dispensation, så ville den måske komme med vilkår om, at lærerne bliver forberedt på opgaven. - Det, de har fået, er slet ikke nok. Forældrene har rejst nogle spørgsmål til skolelederen, som de ikke føler, at de har fået svar på. De går blandt andet på, hvordan man vil sikre, at elever ikke tabes på gulvet, at de stærke elever bliver udfordret, samt hvordan de vil sikre trivslen og klæde lærerne på til opgaven. De spørgsmål er også en del af brevet til byrådspolitikerne, hvor de også udtrykker deres bekymring for, om de to klasser kører sammen af økonomiske hensyn på bekostning af pædagogikken. - Hvis de kan leve op til alt det, så fint, så kan de godt slå dem sammen, mener Lise Dall Jensen. - Men vi får ikke svar på det, konstaterer Linda Jensen. Børnene undervises i dag med to lærere, men bekymringen går også på, om det ender med kun en. Ikke en kritik af lærere Forældrene understreger, at det ikke er nogen kritik af klassernes lærere. - De er lydhøre og gør, hvad de kan, siger Lise Dall Jensen. - Det er ikke lærerne, der er problemet, siger Christina Aabenhus. Kritikken rettes mod skolens ledelse, som de har forsøgt at få svar fra - også i forhold til lovgivningen. - Det bliver bare fejet af, konstaterer Christina Aabenhus. De fire forældres børn fortæller, at det kan være kedeligt at gå i klassen, fordi det er for nemt - og at de har den samme læsebog, som de havde sidste år. Til gengæld er det godt med flere klassekammerater at lege med.