EMNER

Bekymret for forsvundne flygtninge

SKAGEN:- Jeg kan ikke udtale mig om eller kommentere konkrete sager, men jeg kan sige, at vi på kommunen også er meget bekymrede for de to indonesere, der har valgt at forsvinde fra deres bopæl i Skagen, siger kommunens social- og sundhedsdirektør, Johnni Møller Knudsen. De to kan kun opholde sig lovligt i Danmark, hvis de er i Skagen Kommune, det er den ene grund, og den anden er, at når vi ikke ved hvor de er, så kan vi heller ikke udbetale penge til dem. Skagen Kommune har, ligesom de øvrige flygtninge, ikke hørt fra de to siden de onsdag i sidste uge valgte at ”forsvinde.” - Jeg er på de indonesiske flygtninges vegne ked af, at der kommer denne type omtale, for det er vors erfaring, at der generelt tages godt imod dem i lokalområdet, og det er flygtninge, som vi har forholdvis let ved at skaffe arbejdstilbud til, siger Johnnie Møller Knudsen. Med hensyn til flygtningenes økonomiske situation kan jeg sige, at vi følger reglerne, og jeg mener, at det beløb, de har til rådighed til mad og andre personlige fornødenheder, svarer til hvad unge, som får SU, modtager. - Det er ikke rigtigt, at vi sætter os imod, at flygtningene flytter fra den bolig, vi har skaffet dem. De må gerne finde noget andet indenfor den kommune, de er anbragt i, men det betyder jo, at de skal ud af det økonomiske mellemværende med den bolig, de har - for eksempel skal de betale indskudslånet tilbage. - Det eneste af de tre flygtninges kritikpunkter, jeg kan se vi måske kan forsøge at gøre noget ved, er ved at smile noget mere, men igen tror jeg, at der er tale om en misforståelse. Vores kultur er generelt ikke så smilende, som den de er vant til, og jeg mener, at vi og vores medarbejdere gør rigtig meget for at tage positivt imod dem siger Johnnie Møller Knudsen. Johnnie Møller Knudsen er ked af, at de tre flygtninge har reageret, som tilfældet er. - Vi lægger meget vægt på at lave en ordentlig integrationsindsats, og jeg ved at vi har kunne tilbyde alle indonesere et arbejdstilbud i denne omgang, siger han.