Bekymret formand i Hobro IK

Det kniber med at finde frivillige til at gøre en indsats

HOBRO:Det var en bekymret klubformand, der tog ordet på generalforsamlingen i Hobro Idræts Klubs hovedafdeling. Formand er Hans Mikkelsen, og hans bekymringer gik på fremtiden set i lyset af de generalforsamlinger, der netop har været holdt i klubbens forskellige afdelinger. - Kun i bowlingafdelingen lykkedes det at få valgt frivillige til bestyrelsen. Håndboldafdelingens bestyrelse blev reduceret fra syv til den absolut mindste lovlige bestyrelse på bare fem, og i fodboldafdelingen lykkedes det slet ikke at få valgt nye folk til bestyrelsen. Derfor er der nu indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, konstaterede Hans Mikkelsen. Ud over bekymringen med at finde frivillige til en tørn på lederplan, var Hans Mikkelsen bekymret over den tone, der havde været på generalforsamlingen i fodboldafdelingen. Her talte man ikke lige frem pænt til hinanden. - Det er ærgerligt, og det er ærgerligt, man ikke har kunnet holde den slags indendøre, konstaterede Hans Mikkelsen. Han omtalte også hovedafdelingens formelle salg af klubhuset til fodboldafdelingen. Det er sket for i alle henseender at kunne overholde de bestemmelser, der knytter sig til den daglige drift. For HIK og afdelingerne som sådan er det reelt uden betydning. Klubhuset anvendes faktisk kun af fodboldafdelingen. Til gengæld betyder det, at klubbens hovedformand og -bestyrelse er blevet en opgave færre. Tilbage af arbejdsopgaver er kun fordelingen af de midler, klubben modtager i støtte fra ikke-sportslige afdelinger i klubben. Der var ikke valg til hovedbestyrelsen.

Forsiden