Lokalpolitik

Bekymring blandt lærere

Bekymring og frustration prægede generalforsamlingen i Midtvendsyssel Lærerkreds, for både i Brønderslev og Jammerbugt Kommune er der gennemført besparelser med en reduktion i lærerstaben til følge.

- Fald i børnetallet kan ikke retfærdiggøre de voldsomme reduktioner, sagde kredsformand Inge Haaber Pedersen i sin beretning til de omkring 100 fremmødte i Mediecentret i Aabybro. - Og situationen for de lærere og børnehaveklasseledere, der kommer til at stå uden arbejde, er vanskelig. Beskæftigelsen i regionen er ikke god, fastslog hun. - Vi er også bekymret for lærernes arbejdsforhold og arbejdsmiljø, som vil blive præget af at det bliver vanskeligt at udføre opgaven så professionelt, som lærerne ønsker, fordi ressourcerne er blevet for små. Antallet af stressramte med sygemeldinger vil stige, frygter vi. Inge Haaber Pedersen understregede, at flere besparelser vil medføre alvorlige forringelser af undervisningen, og at der så er meget langt til "verdens bedste folkeskole", som statsministeren ønsker. Kommunalt flagskib? Hun mindede om, at folkeskolen blev fremhævet som et kommunalt flagskib i valgkampen op til seneste kommunalvalg, men samtidig beskæres ressourcerne, og der stilles flere krav. - Det har været et utrolig belastende år for alle lærere og børnehaveklasseledere, med strukturdebat og bekymring for egen jobsituation. Nu har vi brug for stabile arbejdsforhold, understregede hun. På generalforsamlingen blev to resolutioner vedtaget, dels en kraftig advarsel om flere besparelser og dels en opfordring om at skabe ro og stabilitet om skolerne.

Forsiden