Bekymring for børns placering i ny struktur

Forældre og pårørende til stærkt handicappede borgere er dybt bekymrede for, hvordan det skal gå deres handicappede familiemedlemmer fra 1. januar 2007.

Den nye kommunalstruktur var således emnet for et møde arrangeret af forældre og pårørende, der havde indbudt et panel af politikere på Amtsgården i aftes. De cirka 70 fremmødte ville have svar på, hvordan politikerne kan sikre, at multihandicappede i fremtiden får den pleje, omsorg og udfordring, de har behov for. Amtsrådsmedlem og byrådsmedlem, Birgitte Josefsen, (V), der pt afløser Sv. Å. Jensby i Folketinget, folketingsmedlem Arne Toft (S), amtsrådsmedlem og borgmester i Aars Knud Kristensen (K) samt byrådsmedlem i Hjørring Jørn E. Christiansen (SF) svarede på de mange bekymrede forældres spørgsmål og kommentarer. En af de bekymrede forældre er Marianne Holm fra Lille Arden. Hendes søn, Sejr Kastbjerg Holm, 25 år, er multihandicappet og bor på Ungdomshøjskolen i Nørresundby. Hun frygter, at kommunerne fremover i den nye kommunestruktur pr. 1. januar 2007 ikke får råd til at opretholde de institutioner og andre tilbud, som hører under amtet i dag. - Jeg kan frygte, at de tilbud forsvinder, når kommunerne får ansvaret. Vores gruppe er en lille bitte gruppe af borgere, og når der så råbes op om penge til nye veje og andre ting, så frygter jeg, at vores handicappede børn bliver nedprioriteret, fordi det er dyrt. Marianne Holm har svært ved at få øje på det positive i, at kommunerne fremover får ansvaret for de svageste borgere. - Jeg frygter, at ekspertice vil gå tabt, fordi kommuner vil være tilbøjelige til selv at ville løse opgaven i stedet for at bruge de eksisterende institutioner. I værste fald frygter jeg, at nogle vil ende med at sidde på plejehjem, siger hun. I den nye struktur har regionerne fortsat en pligt til at drive specialinstitutionerne videre samt at udvikle dem, men de er afhængige af om kommunerne fremover vil bruge dem. Venstres Birgitte Josefsen forsøgte at berolige de de bekymrede forældre. - Kommunerne får ikke råd til selv at overtage institutionerne, og derfor vil de købe sig plads på de eksisterende institutioner, som regionerne skal drive.