Lokalpolitik

Bekymring for fritidshuset i Skagen

Mange indsigelser mod lokalplan drejer sig om sommerhuse i helårshuse

SKAGEN:Det er helårshuset, som alene bruge som fritidshus, der er hovedtemaet i mange af de indsigelser, Skagen Kommune har fået i forbindelse med den offentlige fremlægges af lokalplanforslaget for en ny centerplan. Centerplanen indeholde retningslinjerne for, hvordan bymidten skal indrettes og for især forretningsmønstret i byen. Men det er begrænset, hvor meget denne del fylder i bunken af indsigelser. Derimod er halvdelen af de 21 indsigelserne og kommentarer, kommunen har fået i forbindelse med offentlighedsperioden, vedrører fritidshus-problematikken. De fleste udtrykker i deres indsigelse bekymring for, hvordan det vil gå med netop deres hus, når det nu i lokalplanen understreges, at området er for helårsboliger. Flere indsigere påpeger, at de har ejet deres hus i Skagen i mange år, og at de altid har benyttet det som fritidshus - med kommunens vidende. Og det har, fremhæver de, ikke hidtil affødt nogen reaktion fra kommunens side. Flere fremhæver i deres indsigelse, at deres ejendom falder meget i værdi, hvis den nye lokalplan fratager dem muligheden for at sælge huset til fritidsbrug, med andre ord sælge det til en turist på et senere tidspunkt. Det vil i givet fald, påpeger en indsiger, også betyde, at husejere i midtbyen, stilles ringere end husejere i andre kvarterer i Skagen, hvor der ikke er de samme strenge krav til, hvad husene må bruges til. Nordjyllands Amt gør ikke indsigelse mod lokalplanen, men amtet efterlyser, at lokalplanen skal indeholde oplysning om, hvor mange kvadratmeter butiksareal, der må være i alt i centerområdet. Kulturarvsstyrelsen efterlyser i en indsigelse, at det af lokalplanen tydeligere fremgår, hvilke bygninger, der er fredet, og i hvilke omfang, de er det. Styrelsen foreslår, at der i lokalplanen kommer til t indgå et bykort, hvor de fredede bygninger er tegnet ind. Indsigelsesfristen for lokalplanforslaget sluttede i sidste uge, og kommunens udvalg for teknik og miljø får derfor først forslaget og indsigelserne til behandling på dets møde i oktober måned.