EMNER

Bekymring i færgeselskab

Passagertallene falder

Læsøfærgens Omsætning faldet, og passagertallet går samme vej. Arkivfoto

Læsøfærgens Omsætning faldet, og passagertallet går samme vej. Arkivfoto

Færgeselskabet oplevede yderligere tilbagegang i antal rejsende i august måned. Der var 4,9 procent færre personer og 1,8 procent færre personbiler med færgerne, mens fragtmængden var uændret. I årets første otte måneder har der været en samlet tilbagegang på 2,7 procent i antal passagerer, 2,9 procent færre personbiler og 15,8 procent færre fragtmeter. - Samlet har det medført en omsætningsnedgang på omkring to mio. kr. i forhold til 2008, heraf kan de 1,4 mio. tilskrives, at der ikke har været opkrævet olietillæg i perioden, oplyser færgeselskabets direktør, Jess Jessen-Klixbüll. Ifølge budgettet for 2009 ligger omsætningen alene 900.000 kr. under det forventede, dette modsvares dog af en tilsvarende besparelse på olieindkøb, således at færgeselskabet fortsat forventer at kunne nå årets budgetterede resultat. - Indtægtsnedgangen giver naturligvis anledning til bekymring hvis udviklingen fortsætter resten af året og giver anledning til yderligere analyse af tallene og vurdering af den fremtidige udvikling for selskabets økonomi, oplyser Jess Jessen-Klixbüll. - Selskabet har sammen med Læsø Pakkerejser Aps iværksat en offensiv markedsføring via Google ad-words, således at Læsø er blevet meget tydelig på internettet, og det er en indsats der vil blive fortsat. Ligesom selskabets støtte til blandt andet journalistrejser har medvirket til, at Læsø har fået meget flot omtale i dag- og ugeblade. Færgeselskabets billige torsdags billetter er meget populære og medfører fuldt bookede afgange, med deraf følgende flere forlængede weekend ophold på øen. - Desværre har det ikke medført flere rejsende totalt, hvorfor ordningen er en større udgift for selskabet. Men færgeselskabet har i oplægget til priserne for 2010 foreslået kommunalbestyrelsen at ordningen fortsættes, da den er meget populær blandt sommerhusejere og turisterhvervet på Læsø, fastslår færgedirektøren. mp