Lokalpolitik

Bekymring over Asaa Havns udvikling

Byrådsmedlemmer frygter, at nye, påkrævede forhandlinger kun vil tjene til at forsinke udviklingen

Det har skabt bekymring i Dronninglund byråd, at der nu skal gang i nye forhandlinger om udviklingen af Asaa Havn. 	Arkivfoto

Det har skabt bekymring i Dronninglund byråd, at der nu skal gang i nye forhandlinger om udviklingen af Asaa Havn. Arkivfoto

ASAA:Efter en lang periode, hvor der er set med spænding frem til at få igangsat den planlagte udvikling af Asaa Havn, var det på denne uges møde i byrådet de bekymrede udmeldinger om havnens fremtid, der var de mest udtalte. Der var i byrådet fuld enighed om at sige ja til den udviklingsplan, der er blevet lavet for området - og som blandt andet indeholder muligheder for at skabe mere liv på havnen og for at bygge nye boliger vest for lystbådehavnen - men næstformanden i teknik- og miljøudvalget, Hildo Rasmussen (S), var én af dem, der i den forbindelse havde den bekymrede mine på. Forhandlinger påkrævet Det havde han i forbindelse med planerne om at flytte de nuværende bådehaller ved havnen til et område, der rækker uden for den eksisterende byzone, som Asaa Havn p.t. befinder sig i. Det betyder - som formand for teknik- og miljøudvalget Bendt Danielsen (Borgerlisten) påpegede - at der nu skal igangsættes forhandlinger med de relevante myndigheder for at realisere denne del af udviklingsplanen, og det er dette, der nu har givet Hildo Rasmussen grå hår i hovedet. En fare - Jeg kan se en fare i det her, for hvis man vil prøve at udvide havnens byzoneområde mod vest, ryger vi ind i et område med strandbeskyttelseslinie og fuglereservat, hvor vi ved, at det er utrolig svært og meget tidskrævende at få noget igennem, sagde S-politikeren fra Asaa - og fortsatte: - Hvorfor flytter vi ikke bare bådehallerne hen til det eksisterende erhvervsområde, der ligger bare 200-300 meter væk, og så kommer i gang med alt det andet inden for havnens byzonegrænse? Ole Bæk Pedersen (V) fulgte indlægget fra Hildo Rasmussen op med en bemærkning om, at han fandt visionerne i udviklingsplanen for beskedne og for udvandede, ligesom også han frygtede, at det hele nu står for at blive unødigt forhalet. Hurtig afklaring Bendt Danielsen slog dog i den forbindelse fast, at der ikke nødvendigvis behøves at bruge lang tid på forhandlingerne med amtet om at udvide havnens byzone mod vest. - Vi skal bare have tingene afklaret, og når vi har det, kan vi så gå videre ud fra det grundlag, der på dét tidspunkt er tale om, sagde teknik- og miljøudvalgsformanden. Heri var borgmester Mikael Klitgaard (V) enig, men Hildo Rasmussen var stadig ikke begejstret. - Det, vi nu skal forhandle om, burde vi have undersøgt tidligere og sideløbende med planlægningsarbejdet. I stedet står vi nu og er ikke kommet ret langt på halvandet år, konstaterede han. Hertil bemærkede Bendt Danielsen, at Hildo Rasmussen i bund og grund havde ganske ret - og at en sådan undersøgelse allerede tidligere var blevet efterlyst af havnens bestyrelse. Ny organisation Med hensyn til havnebestyrelsen blev det endvidere af byrådet besluttet, at der sideløbende med den videre sagsbehandling ses nærmere på en eventuel ny organisation af havnens ledelse - præcis som havnebestyrelsen selv har ønsket det.