Lokalpolitik

Bekymring over en trang bymidte

For få parkeringspladser og for lidt plads til bytorv lød et par af invendingerne

ARDEN:Glem alt om bytorv, vandkunst og bænkehygge. Udnyt i stedet hele området bag Arden Bycenter til parkeringspladser. Udsagnet fra tidligere Sparkøbmand Jørgen Pedersen, Arden, fik på borgermødet onsdag aften i Kulturhuset Mælkebøtten delvis støtte af en af grundejerne, Arden Boligforenings forretningsfører Bruno Bartholomæussen, der regulært betegnede fremtidens indeklemte udgave af det tidligere bytorv som - en "baggård". - Jeg fatter ikke, at man samler så massiv en dagligvarekoncentration på så lille en plads uden et egentligt parkeringsområde, men blot overlader til kunderne at parkere langs vejen, sagde Jørgen Pedersen og erklærede, at han de næste 10 dage samler underskrifter i protest mod forslaget om at nedlægge de 12 eksisterende parkeringspladser mellem Spar Marked og værtshuset Vogn 12. Utryg parkering - Ingen tvivl om, at folk vil være utrygge ved at stå langs Skovvej og lægge varer i bagagerummet samtidig med, at der kører biler i begge retninger, forudså Jørgen Pedersen og opfordrede til at opgive tanken om et bytorv inde i bycentret. Han fik delvis støtte af en af bycenter-lejerne, Arden Boligforenings forretningsfører Bruno Bartholomæussen. Fakta-butikkens udvidelse med en meter på bekostning af passagen mellem Spar Marked og det kommende apoteksudsalg har ydermere indsnævret manøvre-mulighederne på det smalle bytorv, og de op til 18 meter lange lastvogne med anhængere henvises derfor til at køre ind på torvet fra Vestergade og ud ved Bluhmesgade over for kulturhuset. Træls løsning - En træls og bestemt ikke optimal løsning, erkendte borgmester H. C. Maarup. - Men et nødvendigt kompromis. De forretningsdrivende skal jo have varer til deres butikker, og muligheden for, at store varebiler bakker ind i centret, afviser vi af hensyn til børns sikkerhed, tilføjede borgmesteren. Akkurat så trangt som selve adgangsvejen til torvet havde byplanlægger Nina Værums visioner om et torv med en funktion som "et udendørs kulturhus" det tilsyneladende med at slå an hos de 80 tilhørere. Visionen fortæller om mennesker i alle aldre, der mødes på bænke, mens de nyder synet af en vandkunst, der snor sig gennem Bytorvet". Nina Værum understregede, at den gamle biograf skal væk for at skabe den fornødne plads. De udsigter hænger i den spinkle tråd, der knytter sig til håbet om en fase to i Arden Bycenter. - Men hvorfor overhovedet tænke på at plante træer et sted, hvor 18 meter lange lastbiler har adgang, spurgte Hemming Rasmussen, Arden. Skal der blive et bytorv ud af det, må også Vogn 12 væk, foreslog han. Borgermødet handlede også om forslaget til "retningslinier for facader og skiltning i Arden bymidte". Begge forslag ligger for tiden ude i offentlig høring, og vil man give sit besyv med om, skal det formuleres i et brev til kommunen og indleveres senest 21. januar. - Det er fint at give jeres meninger til kende i aften, men vil I have dem behandlet som indsigelser, skal de afleveres skriftligt på kommunekontoret, understregede borgmester H. C. Maarup. Midtbyplanen stiller mellem 292 og 305 parkeringspladser i udsigt - svarende til en plads pr. bolig samt pr. 50 kvadratmeter butik. - Viser det sig ikke at være tilstrækkeligt, kan vi strække parkeringspladserne ved at gøre parkering tidsbegrænset. Rækker det stadig ikke, køber vi et hus, river det ned og udlægger grunden til parkering, forsikrede byrådsmedlem Elav Pinstrup (V). Bløde trafikanter - Men ikke alle parkeringspladser langs Vestergade er offentlige - eksempelvis BG Banks, indvendte Ejner Svenstrup. Elav Pinstrup, der tillige er formand for udvalget for teknik og miljø, medgav, at de pladser er talt med, og at de er på private hænder. - Men eftersom de jo også indgår i beregningen over de parkeringspladser, midtbyen råder over i dag, forrykker det ikke noget, tilføjede han. Som beboer på Skovvej bekymrede Ejner Svenstrup sig over udsigten til, at Skovvej på strækningen mellem Vestergade og Bluhmesgade forsynes med skråparkering ind mod bycentret - og lige parkering i den modsatte side. - Fodgængere og cyklister vil ikke opfatte den ide som et udtryk for sikkerhed. Derfor vil jeg kalde det en tilsnigelse at påstå, at midtbyforslaget er formuleret på de bløde trafikanters vilkår, indvendte Ejner Svenstrup. - 100 procent sikkert for bløde trafikanter kan det aldrig blive, når der samtidig skal tages hensyn til parkeringsmuligheder og kørende biler. Det er jeg enig i, erklærede Nina Værum.