Bekymring over planer om bioætanolfabrik ved Århus

ÅRHUS:En af landets største fritidsforeninger, Kaløvig Bådelaug med næsten 1000 medlemmer, er dybt bekymret over planerne om at opføre landets første bioætanolfabrik i forbindelse med Elsams store kraftværk Studstrupværket nord for Århus. Århus Amts udvalg for Miljø og Trafik skal om kort tid stemme ja eller nej til en ansøgning fra Elsam om at opføre et bioætanolanlæg. Men bådelauget frygter de miljømæssige konsekvenser af et biobrændselsanlæg og er ikke imponeret over den undersøgelse af virkningerne på miljøet (VVM), som er blevet lavet. - Der er alt for svage og tynde begrundelser i undersøgelsen. Vi vil have nogle konkrete garantier, så vi ved, at anlægget ikke lugter eller har skadelig udledning af kvælstof til Kaløvig og Århus Bugten, siger Jens Villumsen fra Kalø Bådelaug. Han peger på, at bådelaugets havneanlæg med restaurant og hytter til overnatning er et eftertragtet rekreativt område for rigtigt mange mennesker. - Kaløvig Bådelaug er eliteidrætscenter for de bedste sejlsportsfolk og en velbesøgt kursusvirksomhed. Skal vi til at gå rundt i en stank af øllebrød, som nogen har talt om, så går det også ud over forretningen, siger han. Også borgerne i området har protesteret mod planerne om at udnytte damp og kølevand fra kraftværket til at fremstille miljøvenligt brændstof af korn, som siden kan bruges i biler og erstatte dyr benzin. De frygter også lugtgener og øget forurening med fosfor og kvælstof til den i forvejen hårdt pressede Århus Bugt. Planen er, at anlægget til 750 mio. kr. skal producere 140.000 ton ætanol årligt af 471.000 ton hvede. /ritzau/