EMNER

Bekymring over sikkerhed i ny cykelsti

- Børn og biler blandes flere steder på ruten. En dårlig løsning, mener beboer

ØREBRO:En af lodsejerne langs den nye kultur- og naturcykelsti gennem Kettrup og Gøttrup sogne, gårdejer Hans Pilgaard, Ørebrovej, er bekymret for sikkerheden i den planlagte cykelsti. - Det er især to steder, hvor cyklende skolebørn og biler bliver blandet på en uheldig måde, siger han. - Det er på den smalle bro over kanalen lige øst for skolen og på vejen ind til Gøttrup by, forklarer han. - Jeg er ikke i mod projektet, og jeg skriver også nok under, selv om jeg skal afgive nogle uerstattelige gamle træer, blandt andet en 50 år gammel bøg, siger han. - Men jeg synes, at der ikke har været ret meget fokus på sikkerheden, og det skal altså også med i billedet, mener Hans Pilgaard. Der arbejdes på løsning Fra arbejdsgruppe bag cykelstiprojektet oplyser Steen Andersen, at der arbejdes på at finde løsninger på de problemer, Hans Pilgaard peger på. - Nu har kommuen tilført ekstra 1,3 mio. kr. til projektet, og der er allerede planlagt en ekstra bro til cykelstien hægtet på siden af broen over kanalen, forklarer han. - Det løser et af problemerne. Det andet ved indkørslen ind til Gøttrup kan måske løses ved at bruge en gammel kirkesti. Det er vi også ved at undersøge, oplyser han. - Krydset i selve Gøttrup er det svært at gøre noget ved, men kommunen arbejder med fartdæmpning på Gøttrupvej. Gerne hensyn til træer - Med hensyn til de gamle træer vil vi meget gerne føre stien inden om, så træerne kan bevares, hvis Hans Pilgaard vil være med til det, tilføjer Steen Andersen. - Det er et stort puslespil at få alle detaljer på plads, men jeg er stadig overbevist om at det lykkes at få alle underskrifter i hus til torsdag aften kl. 17, som kommunen har krævet.