Lokalpolitik

Belastning af fjord giver ny miljøstrid

Nordjyllands og Århus amter skal blive enige om miljøkrav

MARIAGER:Miljøkrav til landbrug har gennem længere tid været det store striedsemne blandt amtspolitikerne, og i det kommende tid er der lagt op til et nyt slagsmål om de krav som landbrugene omkring Mariager Fjord skal opfylde. Situationen bliver yderligere kompliceret af, at både Nordjyllands Amt og Århus Amt har landbrugsarealer, der støder op til Mariager fjord. Foreløbig har medlemmerne af amtets udvalg for teknik og miljø kunnet enes om, at man skal søge at opnå en aftale med Århus Amt om kravene. Fronterne i diskussionen om miljøkravene til landbrugene er i amtsrådet trukket hårdt op. Her har et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og radikale kunnet gennemføre stramninger, og i amtets udvalg for teknik og miljø, hvor Socialdemokraterne og SF har flertal blev synspunkterne i går trukket hårdt op. Formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V) lægger vægt på, at der i Århus Amt ikke er truffet nogen politisk beslutning. Men blandt teknikere er det peget på en målsætning, der siger, at der fra et landbrug højest må ledes otte kg kvæstof ud pr. hektar om året. - Et sådant krav vil betyde, at der kun er mulighed for græsarealer. For et normalt landbrug er udledningen på ca. 60 kg kvæstof om året pr. hektar, siger Niels Kristian Kirketerp. Han frygter, at så skrappe krav vil betyde, at udviklingen bliver sat i stå for de almindelig landbrug, eller der kan blive tale om en omlægning, så ejendommene bliver solgt til fritidslandbrug. Yderligere frygter Niels Kristian Kirketerp at strengere krav til områderne ved Mariager fjord også vil komme til at gælde for landbrugsområder ved Limfjorden. Han peger på, at hovedparten af de nordjyske landbrugsarealer støder op til fjorde. Amtet har lavet et katalog over de muligheder, der er for at forbedre Mariager Fjords tilstand. Her er der skitseret muligheder for mere end en snes forskellige tiltag. - Men det afgørende bidrag skal komme fral andbruget. Sætter vil alle de øvrige tiltag i gang, vil det ikke være nok, siger SF-eren Thomas Krog (SF). Han har i amtsrådet været fortaler for skærpede miljøkrav. På nuværende tidspunkt ønsker Thomas Krog dog ikke at lægge sig fast på bestemte krav til kvælstofudlendingen, og han afviser, at de samme krav nødvendigvis også skal gælde for arealerne omkring Limfjorden: - Der er arealer, som kan bære udledning af op til 14 kg kvælstof pr. hektar om året. Det drejer sig om, at vi skal skabe en bæredygtig udvikling, og forslaget om de 8. kg. pr. hektar ved Mariager fjord er ikke noget der blot er hevet op af en skrivebordsskuffe. Vi har fået lavet et godt grundlag, hvor i et katalog har opstillet de forskelligem uligheder der er for Mariager Fjord,, siger Thomas Krog. - Målet er ikke at jage landbruget bort. Jeg har ikke lagt mig fast på en bestemt grænse for udledning af kvælstof. Men landbruget skal med, og det betyder nogle begærnsninger, hvor det kan være nødvendigt med omlægning til andre metoder, siger næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø socialdemokraten Henrik Ringbæk Madsen. Nu er kravet, at hvis et landbrug udvider ud over 250 dyreenheder, så skal der laves en miljøredegørelse. Det er en såkaldt VVM-redegørelser. Henrik Ringbæk Madsen siger, at han er tiltalt af en løsning, hvor der i områderne op til fjordområderne skal laves en VVM-redegørelse også for mindre udvidelser.