Lokalpolitik

- Bell har haft to chancer

- Nils Bell har haft to chancer for at erobre borgmesterposten, uden at det er lykkedes. Nu mener vi, at tiden er inde til et skifte.

Torben Sallov, formand for Venstre i Nørholm, Sønderholm og Frejlev, har sammen med de øvrige medlemmer i den lokale vælgerforening besluttet at satse på forsyningsrådmand Mariann Nørgaard som spidskandidat til næste byrådsvalg. Ved de to foregående byrådsvalg har foreningen ellers peget på Nils Bell som spidskandidat og dermed Venstres bud på en borgmester. Men denne gang er foreningen ikke i tvivl om, at det bør være Mariann Nørgaard. Beslutningen er konfirmeret både af en enig bestyrelse og en enig generalforsamling. - Mariann Nørgaard er erfaren uden at være gammel. Tillige er hun dygtig og kender spillet og vil kunne gennemføre en politik og udvikling til gavn for Aalborg og dens indbyggere. Og hvorfor ikke en kvinde, spørger Torben Sallov. Sammen med mange andre i Venstres lokale bagland ærgrer det ham stadig, at det ikke lykkedes partiet at erobre borgmesterposten ved byrådsvalget for godt to år siden. Nils Bell får sin del af skylden for, at det mislykkedes. - Ganske vist siger man, at tredje gang er lykkens gang. Men selv om han havde en periode som skole- og kulturrådmand bag sig og var opstillet som spidskandidat for Venstre ved et valg, hvor partiet vandt regeringsmagten og i det hele taget havde medvind, lykkedes det ikke at vælte det socialdemokratiske styre i Aalborg, konstaterer Torben Sallov. Desuden piner det ham og mange andre Venstre-folk, at Nils Bell atter valgte posten som skole- og kulturrådmand, selv om det var frit valg på alle hylder bortset fra borgmesterposten. - Skolerne og kulturen er godt nok en væsentlig del af vores samfund, og jeg ved også at det har Nils Bells store interesse. Men de ting, der foregår i teknisk forvaltning er altså langt mere synlig end skole- og kulturforvaltningen, og vi har brug for at være synlige i forhold til borgerne hele tiden, siger Torben Sallov. Han mener tillige, det er et passende tidspunkt at gøre Mariann Nørgaard til spidskandidat, hvis hun skal nå at være Venstres lokale frontfigur i et passende antal år. - Hvis det lykkes at få valgt Mariann som spidskandidat og måske oven i købet gøre hende til borgmester, hvis alt flasker sig, vil hun passende kunne være det i mindst tre perioder. Når den store Venstrevælgerforening i Nørholm, Sønderholm og Frejlev som den første af de ialt 14 partiforeninger i Aalborg Kommune melder ud med en borgmesterkandidat, er det også for at komme andre udmeldinger i forkøbet. - Jeg har en formodning om, at der kommer andre kandidater på banen, siger Torben Sallov uden at sætte navne på. Nils Bell har sagt, at han mener, det er for tidligt at starte snakken om, hvem der skal være partiets spidskandidat ved næste byrådsvalg, som finder sted i november 2005. Men det mener Torben Sallov ikke. - Hvis der skal være tid til at føre en valgkamp for kandidaterne, er der jo kun godt et halvt år at gøre det i. For det ligger i kortene, at Venstre-medlemmerne i Aalborg Kommune skal vælge deres spidskandidat allerede til efteråret, siger han. Torben Sallov, der tillige sidder i forretningsudvalget i Venstres kommuneorganisation, regner med at flere lokale partiforeninger i løbet af de næste par måneder vil melde ud, hvem de helst vil have som partiets borgmesterkandidat ved næste byrådsvalg. - Uanset, hvem det ender med at blive, vil vi naturligvis bakke hundrede procent op om den kandidat, der bliver valgt, lover Torben Sallov Rækkefølgen af de øvrige kandidater på Venstres liste bliver først afgjort foråret 2005.