EMNER

Beløn flittige

SKATTESYSTEM:Kære Ove Rømer. Jeg observerede, at du (4.1.) angreb VK-regeringen, så jeg vil tillade mig at komme med en mindre kommentar. Da du har Parkinson og sandsynligvis aldrig kommer på arbejdsmarkedet igen, antager jeg, at du modtager førtidspension. Ifølge Dansk Statistik er de offentlige udgifter til førtidspension steget fra godt 21,1 mia. kr i 2001 til 29,7 mia. kr i 2007, altså en stigning på 8,6 mia kr. på 6 år. Til sammenligning blev der under Nyrup-regeringen tilført 5,4 mia. kr over 8 år, nemlig 14,1 mia. i 1993 til 19,6 mia. i 2000. Hvis du stadig ikke har forstået min pointe, så tillad mig at uddybe denne: Anders Fogh Rasmussen har gjort mere for førtidspensionister økonomisk, end Poul Nyrup Rasmussen gjorde. De borgerlige giver flere penge til de syge, end socialisterne gør. Indimellem - kære Ove - er man nødt til at se ud over sin egen næsetip. Selv hvis VK-regeringen havde tilført færre midler end Poul Nyrup og co, må man ikke glemme alt det andet, Anders Fogh har gjort Danmark, først og fremmest skattestoppet, der sikrer et retfærdigt skattesystem i Danmark, der belønner den flittige, ikke den dovne.