Belønning for at ¿glemme¿ computeren

Regionsrådsmedlem vil belønne medarbejdere, der koncentrerer sig om patienterne

NORDJYLLAND:Syge-husansatte, som bruger tid på patienter fremfor ved computeren, når de er på arbejde, bør belønnes for det. Det mener regionsrådsmedlem Finn Jakobsen (V). - Når jeg snakker med sygeplejersker, synes mange af dem, at de bruger alt for meget tid på at sidde og registrere i stedet for at behandle. Det gælder såmænd også både læger og social- og sundhedspersonale, konstaterede han på regionsrådsmødet i går. - Jeg mener, at vi lokalt har en mulighed for at ændre på det, så personalet i højere grad bruger deres tid på gøremål, som har direkte med patienterne at gøre. Finn Jakobsen gjorde opmærksom på, at Region Nordjylland har nogle lokale lønmidler at gøre godt med. Nogle af disse penge vil han anvende til at belønne medarbejdere, der så at sige dropper computerarbejdet en gang imellem og i stedet koncentrerer sig mere om patienterne. - Jeg synes, det er bedre at lade computeren være slukket end have patienter, der ikke bliver behandlet, sagde han. Finn Jakobsen har ikke umiddelbart et bud på, hvordan der skal føres regnskab med det. Regionsformand Orla Hav (S) advarede imod at forenkle problematikken til at være et valg mellem administrativt arbejde og behandling. - Når en patient eksempelvis besøger sin egen læge første gang efter et sygehusophold, må både patient og læge da forvente, at der ligger et udskrivningsbrev fra sygehuset. Det kræver et stykke administrativt arbejde. - På samme måde er det vigtigt, at der holdes udskrivningssamtaler for at give kommunerne et ordentligt arbejdsredskab, når en patient forlader sygehuset. - Vi skal passe på ikke at give efter for mantraet om, at alt på et sygehus skal foregå i direkte kontakt med patienten, sagde Orla Hav.