Belønning

Den, der kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner den, der søger ham (Hebræer 11,6).

Da man ikke i sig selv kan tro, må man beslutte sig for at ville tro på Bibelens Gud, Jahve, go den, han har sendt, Jesus Kristus. Og hvis Gud ser, at man mener det og ikke bare lader som om, vil han belønne det med trosvished. Vi er mange, der har oplevet det.