Erhvervspolitik

Bendtsen kræver flere kvinder i vækstforum

NORDJYLLAND: Myndigheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner i Nordjylland får nu et godt tilbud fra erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K): Hvis de kan foreslå en kvindelig kandidat til landsdelens nye vækstforum, er hun så godt som sikker på en plads. Det ny råd, der skal fordele de 200 mio. kr., statsministeren i valgkampen lovede Nordjylland, holder sit første møde i overmorgen. Til de 20 pladser har der blandt indstillingerne med møje og besvær kunnet hittes fire kvinder, og det vil Bendt Bendtsen ikke uden videre acceptere. - Når vi skriver 2005, er dét ikke godt nok, siger han uden at ville sige, hvor høj en kvinderepræsentation han vil stille sig tilfreds med. - Men jeg vil gerne sende det signal, at jeg er villig til at supplere det nordjyske vækstforum med flere medlemmer udover disse 20, hvis parterne kan indstille flere kvindelige kandidater, siger ministeren. Hvem de nuværende fire kvindelige medlemmer og de øvrige - mandlige - er, vil ministeriet ikke oplyse. Embedsmændene er sendt på overarbejde, og de sidste af de udvalgte får formentlig først besked i morgen, mandag. - Det er lidt kort frist, indrømmet. Men jeg har ikke villet udskyde premieren. Nu skal vi i gang, siger Bendt Bendtsen. Men kan man forvente, at folk kan møde op med en dags varsel? - De, der er indstillet, ved jo, at der holdes et møde. Så alle indstillede kan regne med at få en plads i vækstforummet? - Nej, helt sådan er det ikke. Men jeg er sikker på, at vi nok skal få det løst på en ordentlig måde inden tirsdag eftermiddag, siger Bendt Bendtsen, der selv deltager i vækstforummets første møde. Indsigt side 5