Benmel gav stop for produktion

NØRRESUNDBY:Virksomheden Hedegaard Agro i Nørresundby har midlertidigt måttet stoppe en del af produktionen, efter at Plantedirektoratet har fundet, hvad der formentlig er kød- og benmel på fabrikken. Kød- og benmel må ikke anvendes i foder til produktionsdyr. Forbuddet skal forhindre, at inficeret kød- og benmel smitter køer med kogalskab. Hedegaard Agro fremstiller ikke kvægfoder, men foder til svin og fjerkræ. Da debatten om kogalskab rasede på sit højeste, forbød EU kød- og benmel i også foder til andre dyr end køer. Det skete for at udelukke en situation, hvor køer fejlagtigt blev fodret med foder til andre dyr, der indeholdt kød- og benmel. Plantedirektoratet har krævet, at Hedegaard Agro rengør de dele af anlægget, hvor fundet er gjort. Først efter at rengøringen er godkendt, kan produktionen genoptages, oplyser direktoratet i en pressemeddelelse. - Der er ikke tale om nogen særligt graverende sag, fordi virksomheden alene fremstiller foder til svin og fjerkræ. Vi vurderer derfor, at der næppe er risiko for smitte med kogalskab som følge af fejlen. Men det ændrer ikke ved, at de skærpede regler er overtrådt, siger afdelingsleder Morten Ejrnæs, Plantedirektoratet. Alt tyder på, at forureningen skyldes manglende rengøring af en af de lastbiler, der har bragt råvarer til virksomheden på Nørresundbys havnefront. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Hedegaard Agro.