Lokalpolitik

Bennike får besked på at passe sine hverv

Rikke Karlsson bliver ny gruppeformand for Dansk Folkeparti

Kim Bennike (DF) - har accepteret at afgive nogle af sine tillidshverv og til gengæld passe de resterende i fremtiden. Arkivfoto: Michael Koch.

Kim Bennike (DF) - har accepteret at afgive nogle af sine tillidshverv og til gengæld passe de resterende i fremtiden. Arkivfoto: Michael Koch.

Folketingsvalget får også konsekvenser i regionsrådet. Dansk Folkepartis gruppeformand Morten Marinus er nyvalgt til Folketinget og forlader derfor regionsrådet. Mandatet overtages af rådmand Tommy Eggers. Hvervet som gruppeformand overtages af Rikke Karlsson. Og Dansk Folkeparti, der har tre pladser i regionsrådet, benytter samtidig lejligheden til at foretage en omrokering, så Kim Bennike får betydeligt færre poster end hidtil. Det sidste skyldes ifølge gruppeformand Rikke Karlsson, at Kim Bennike har haft "en helt uacceptabelt høj fraværsprocent" i den første del af valgperioden. Han har blandt andet haft sæde i bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab - et hverv, der aflønnes med 33.000 kr. årligt - men har ikke givet møde til de seneste otte bestyrelsesmøder. Regionsrådet har også udpeget ham til rådets psykiatriudvalg, men her har han ifølge referaterne ikke været siden september 2010. Arbejdsmæssige grunde Kim Bennike har forklaret sine partifæller, at han af arbejdsmæssige grunde har haft svært ved at overkomme de politiske hverv, han er udpeget til. - Vi har sagt til Kim, at vi ser alvorligt på hans fravær, for er man valgt til et hverv, skal man også passe det. Det skylder man vælgerne og partiet, siger Rikke Karlsson. Hun oplyser, at den nye DF-gruppe har aftalt, at Tommy Eggers overtager Kim Bennikes post i Vækstforum, mens hun selv erstatter Kim Bennike i psykiatriudvalget. - Kim beholder som det eneste udover regionsrådet pladsen i NT's bestyrelse. Men vi har gjort klart for ham, at forudsætningen for, at han fortsat kan sidde i NT's bestyrelse, er, at han rent faktisk passer det. Ellers må vi genoverveje udpegningen af ham til den post, siger Rikke Karlsson. Som ny gruppeformand bliver det også hende, der rykker ind i regionsrådets forretningsudvalg. Rikke Karlsson er også byrådsmedlem i Rebild. Siden hun blev det for to år siden, har hun været politiker på stort set fuld tid. - Så jeg har tid til at passe også de nye hverv, jeg nu får i regionsrådet, pointerer hun. Bennike: Ikke godt nok Kim Bennike siger til NORDJYSKE, at han er helt enig i kritikken. - Jeg har fået job som faglærer på en landbrugsskole i Viborg. Det indebærer mange aften- og nattevagter, og det har desværre gjort, at han har måttet melde afbud alt for mange gange. I NT's bestyrelse har min suppleant heldigvis kunnet deltage i nogle af møderne, men det har ikke været godt nok. Det erkender jeg fuldt ud, siger han. Kim Bennike er glad for den løsning, der nu er fundet. - Og jeg har lovet mine kolleger, at de færre poster, jeg nu har, skal jeg nok passe, siger han. Det nyvalgte folketingsmedlem Morten Marinus er også medlem af byrådet i Jammerbugt, tilmed med titel af 1. viceborgmester. Mens han altså forlader regionsrådet, forbliver han i byrådet. Havde han sagt farvel til byrådet, ville han i øvrigt blive afløst af Kim Bennike, der her er 1. suppleant.