Lokalpolitik

Bent Brown (S) fortsætter i skoleledelse

NY HJØRRING: Sammenlægningsudvalget besluttede på sit seneste møde, at udpege nuværende Hjørring Kommunes borgmester, Bent Brown (S), til at repræsentere storkommune i bestyrelsen for Hjørring Produktionsskole. Her er Bent Brown i dag bestyrelsesformand, og han har tidligere udtalt, at han håbede at få lov til at fortsætte i skolens bestyrelse. Det har storkommunens politikere altså ment er en god ide. Da Produktionsskolen er en vigtig medspiller i at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden har politikerne i Ny Hjørring anset det for vigtigt også at vælge et medlem fra Arbejdsmarkedsudvalget. Derfor blev udvalgets næstformand, Jørn E. Christiansen (SF), fra Ny Hjørring byråd også udpeget til bestyrelsen. Foruden Bent Brown og Jørn E. Christiansen udpegede sammenlægningsudvalget Kristian Kjær til bestyrelsen. Byrådet har, ifølge Produktionsskolens vedtægter, ret til at udpege tre medlemmer til bestyrelsen. Desuden udpeger LO i Hjørring, Dansk Byggeri Hjørring, samt LandboNord, Kreds 1, Hjørring hver et medlem.