Bent Haller på finansloven

Forfatteren Bent Haller, Thisted, er blandt de ialt syv kunstnere, som Statens Kunstfond har indstillet til livsvarig ydelse på finansloven. De fire billedkunstnere, der er indstillet, er Peter Bonde, København Ø, Jes Fomsgaard, Kerteminde, Jytte Høy, København K, og Malene Landgreen, Frederiksberg. Foruden Bent Haller er den skønlitterære forfatter Kirsten Hammann, København K, indstillet. Indstillet som forfatter med "almen kulturelt forfatterskab" er Pil Dahlerup, Skovlunde. I begrundelserne for indstillingerne står der bl.a., at det er Peter Bondes "evne til æstetisk at overskride kulturens grænser, samtidig med at overskridelsen indeholder et håb og et nyt indhold, der gør Peter Bonde til den markante kunstner, han er". Om Bent Haller hedder det, at han skriver med "sproglig præcision og medrivende fortællermæssigt drive, så skæbnerne fremstår krystalklart". Videre hedder det, at 275 udvalgte skabende kunstnere kan modtage livsvarig ydelse. Ydelsen er reguleret efter modtagerens indtægt. Den maksimale ydelse er på ca. 150.000 kroner om året, mens minimumsydelsen udgør ca. 16.500 kroner om året.