EMNER

Bent Hansen ny formandfor Kirkeligt Samfund

JERUP: Det blev Bent Hansen, Strandby, mangeårigt bestyrelsesmedlem i Elling Sogns Kirkelige Samfund, der på generalforsamlingen torsdag aften blev valgt til ny formand. Han overtog posten efter Henning Theil, der har valgt at trække sig efter syv års virke. Henning Theil pointerede i sin beretning, at foreningen har sin berettigelse på trods af et medlemstal omkring 50, idet deltagelsen ved de forskellige arrangementer er god. Han nævnte i øvrigt samarbejdet med Folkeuniversitetet, der giver mulighed for, at trække på kendte foredragsholdere. Kasserer Kirsten Mortensen genvalgtes, og Elly Jensen nyvalgtes. Revisor blev Ingelise Pedersen. Regnskabet viste et indestående på 15.400 kr. og en kassebeholdning på 681 kr. Gunnar Svendsen, Øster Holmen og Johannes Gaardbo, Sindal underholdt med sang og musik, og to medlemmer fra bestyrelsen fortalte om indtryk fra landsmødet i 2004 i Vartov i København, og især om de genvordigheder, de havde været udsat for på rejsen med DSB til og fra mødet, og dét vakte megen morskab. Minna