EMNER

Bent Rulle forbitret og lettet

KØBENHAVN:Om en måned er Bent Rulle forhenværende formand i Danmarks Fiskeriforening. Han er forbitret over forløbet, der har ført til formandsskiftet, men glæder sig nu til at få det overstået. Stejl, uvillig til samarbejde og betonagtig i sine holdninger, er han blevet kaldt, og det er med disse begrundelser formanden for Thyborøn Fiskeriforening, i sidste uge overraskende tog imod opfordringer om at stille om som modkanditat til Bent Rulle ved Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling i Vejle 12. april. Bent Rulle kalder angrebene helt urimeligt hårde og personlige, og retter kritikken direkte mod tre af hovedbestyrelsens medlemmer: formændene Erik Jespersen, Hirtshals, Hans Aa, Esbjerg og Flemming Christensen, Thyborøn. Han har som formand oplevet dem som dybt illoyale. - Siden det ved sidste valg mislykkedes at få en anden valgt (Hans Aa, red.), har man uafladeligt modarbejdet mig og gået bag min ryg. Jeg har ikke kunnet stole på dem. Det bliver en lettelse at stoppe nu, for det har været tungt at se frem til en periode mere, hvis det skulle køre på denne måde, med ryggen fuld af knive og panden konstant mod en mur, siger Bent Rulle. Han finder kritikken af sin person for urimelig, og beskriver nogle forhandlingsvilkår som formand, der ligner et bundet mandat: - Jeg har til hver en tid gjort, hvad min bestyrelse har pålagt mig. Man har sagt: Stå fast, bøj dig ikke. Man har f.eks. afvist det havdagesystem, som nu er gennemført, og jeg sagde nej til at forhandle det. Jeg har ikke haft mulighed for at manøvrere, for det har man ikke ønsket. -Til sin efterfølger har han ét råd: - Gør det klart overfor den til enhver tid siddende minister og andre myndigheder, at forhandlinger af landspolitisk karakter med dansk fiskeri foregår gennem Danmarks Fiskeriforenings ledelse og ikke alle mulige andre. Sådan fungerede det under Henrik Dam Kristensen, han respekterede det der var et rigtigt godt forhold mellem ministeren og fiskeriet. Så fik vi Ritt Bjerregaard, som gik ud og såede splittelse i dansk fiskeri og denne linje har Mariann Fischer Boel videreført. Bent Rulle har stadig fartøj hjemme i Østerby på Læsø, og han siger, at han ser frem til at komme ud at fiske igen. Han har har ikke stået mange dage i styrehuset, siden han blev valgt som første formand i Danmarks Fiskeriforening ved sammenslutningen med danmarks Havfiskeriforening i 1994. Han trækker sig fra alle poster med tilknytning til Danmarks Fiskeriforening, undtagen fiskerns ulykkesforsikring og Producentorganisationen, hvortil han er direkte valgt. Her bliver han siddende period valgperioden ud. På Læsø er han medlem af kommunalbestyrelsen.