Bent Rulle ryster ministeren

AALBORG:Fødevareminister Mariann Fischer Boel (V) er rystet over formanden for Danmarks Fiskeriforening, Bent Rulles optræden forud for den nye fiskeriregulerings ikrafttræden i dag. Systemet begrænser blandt andet antallet af havdage med henblik på at sikre genoprettelse af den truede torskebestand i Nordsøen. Men Danmarks Fiskeriforening vil ikke medvirke til at systemet kommer til at fungere. Foreningen vender sig særligt imod koblingen mellem havdage og fiskeredskabernes maskestørrelse. I et brev til ministeren torsdag skrev Bent Rulle blandt andet: "Danmarks Fiskeriforening finder et helt uacceptabelt, at der nu indføres et system, som straffer anvendelse af større maskemål, da de fartøjer, der anvender de største maskemål, tildeles færrest havdage, hedder det i brevet til Fischer Boel. Danmarks Fiskeriforening er således af den opfattelse at det system om indsatsregulering/havdage Fødevarerministeren foreslår er helt uforeneligt med forholdene i dansk fiskeri. Derfor anbefales at danske fiskere fortsætter fiskeriet under hensyn til gældende kvoter og rationer." Umiddelbart har Danmarks Fiskeriforening ikke noget bud på, hvad fødevareministeren kan gøre - nationalt eller i EU. - Vi kan bare ikke påtage os et medansvar eller rådgive om systemet, siger Bent Rulle. - Jeg er meget, meget forbavset over den linje, som Bent Rullegiver udtryk for. Jeg kan slet ikke forstå den afvisende holdning, og jeg er rystet og skuffet over, at en så fremtrædende repræsentant for dansk erhvervsliv vælger en så destruktiv linje, siger fødevareminister Marian Fischer Boel til NORDJYSKE. Hun opfordrer til respekt for en aftale, der er indgået på demokratisk vis af EUs minsterråd og opfodrer til dialog med henblik på at få det bedst mulige ud af en situation, hun erkender er svær. - Der ligger 200 mio. kr. i ekstra penge til ophugning, og jeg hart gjort alt for at bygge så meget fleksibilitet ind i ordningen som mulig. Vi har fået udvidet antallet af havdage fra 9 til 13, og fået gjort beregningen fleksibel, så det tæller fra det øjeblik, skibet går på havet, siger ministeren. Hun får i dag lejlighed til at drøfte forholdene direkte med vestkystens fiskere, når hun fra morgenstunden besøger Thyborøn.