Lokalpolitik

Bent Sørensen måudpege skurken

Nu, hvor rigtig mange oplysninger er blevet offentlige kendt, er det min opfattelse, at "skurken" i den meget kostbare sag for kommunens skatteborgere, skal findes i kommunens øverste administrative ledelse.

Borgmesteren er blevet hvirvlet ind i sagen ved ikke alt for heldige udtalelser, bl.a. "vi har en god sag", og er blevet hovedpersonen, især ved hele tiden at erklære "fuld tillid til administrationen", så det er bestemt ikke uden egen skyld. Det er for mig nu klart, at "en for flink lønmand" via en mail fastsætter en afgørende dato, som dermed er juridisk bindene for kommunen. Alligevel underkender kommunaldirektøren denne afgørelse, selvom han vidste eller burde have vidst, at han dermed udsatte kommunen for stor økonomisk risiko, også selvom den faglige organisation øjensynligt var taget i ed. Den her omtalte fejltagelse skulle vise sig at blive meget fatal for kommunen og med megen politisk røre til følge. Her burde borgmesteren have bevist sit værd og have meldt klart ud, at den administrative ledelse havde givet ualmindelig dårlig og uheldig juridisk rådgivning, fremfor at dække over denne ledelse. Jeg mener bestemt ikke, der var grund til at udmelde "fuld tillid til administrationen" og så blot omtale "en for flink lønmand" som årsag til hele problemstillingen. For mig at se, er det kommunaldirektøren, der er blevet en kæmpe økonomisk belastning for kommunen og dermed skatteborgerne. Borgmester Bent Sørensen bliver nødt til at drage konsekvenser og dele ansvar ud i den for kommunen meget belastende sag. Alt andet vil være uforståeligt for kommunens borgere Du har som borgmester fået den politiske "straf". Nu bør du udpege den administrative "skurk".

Forsiden