Lokalpolitik

Benzinstation i Gug til nabohøring

GUG:Den radikale Preben Pedersen afværgede i går, at byrådet gav tilladelse til opførelsen af en benzinstation på Gugvej i Gug. Sagen skal først ud til offentlig høring, før byrådet tager endelig stilling. Under selve mødet stak Preben Pedersen borgmesteren en seddel, hvorpå han foreslog nabohøringen. Da borgmester Henning G. Jensen (S) viderebragte forslaget til hele forsamlingen, opstod der lidt forvirring under afstemningen. Specielt socialdemokraterne var temmelig meget i tvivl om, hvorvidt de skulle rejse sig og dermed stemme for, eller om de skulle blive siddende. Ret hurtigt konkluderede borgmesteren, at der var stemning for en nabohøring. Signe Friis (V) protesterede med den begrundelse, at sagen har været udsat i teknisk udvalg, og hun fandt en yderligere forlængelse unødig. Men da det kom til stykket, ville Venstre alligevel ikke kræve en afstemning, selv om det hele var noget forvirrende. Dermed ligger det fast, at der skal være nabohøring i Gug om benzinstationen. Forhistorien er, at byrådets tekniske udvalg i starten af juli afviste en ansøgning fra OK Benzin om at bygge en tankstation på Gugvej 219, hvor der hidtil har været drevet en købmandsforretning. Afvisningen medførte en klage til Naturklagenævnet, og det var baggrunden for, at et flertal i teknisk udvalg ændrede holdning. Kun Preben Pedersen og teknisk rådmand Henrik Thomsen var fortsat imod, fordi de mener at det vil forværre de trafikale problemer i Gug og gøre det meget besværligt at etablere cykelsti. Som det fremgår af dagens debatside i denne sektion side 2, er der også lokalt modstand mod benzinstationen. Efter hvad NORDJYSKE erfarer, er flere lokale foreninger på vej med en protest. Teknisk rådmand Henrik Thom,sen regner med, at en nabohøring kan gennemføres i løbet af et par uger.