Redningsvæsen

Beredskab bestemmes af politikere

Den kommende storkommune fastsætter selv krav til beredskabet

FJERRITSLEV:46 gange blev brandmandskabet i Fjerritslev kaldt til sluknings- og frigørelsesopgaver i 2004. Det ligger på samme niveau som de foregående år. - Der var i 11 tilfælde tale om bygningsbrande, hvor der i gennemsnit mødte 6,6 brandmand, fortæller beredskabschef Per Nielsen. I syv tilfælde lød opgaven på slukning af naturbrande, og her var det gennemsnitlige fremmøde på 5,9 mand. - Kravet er seks mand, men der var i nogle tilfælde tale om mindre brande, hvor vi tog af sted med reduceret besætning. De øvrige opgaver fordeler sig bl.a. med fire skortensbrande, fem tilfælde med behov for frigørelse, to assistancer til nabobrandvæsner, to uheld med farlige stoffer og tre brande i containere. Ved nytårsparolen på Falckstationen i Søndergade fortalte Per Nielsen om det arbejde, der er sat i gang omkring beredskabsplanlægningen i den nye kommunestruktur. - I fremtiden vil der ikke fra centralt hold være krav om, hvor mange der rykker ud, når alarmen lyder. Det bliver de lokale politikere, der stiller disse krav til beredskabet, og det vil ske ud fra en analyse af risikoen i den nye storkommune. De fire kommuners beredskabschefer har allerede tilrettelagt arbejdet frem mod et oplæg til politisk beslutning. - I første omgang skal vi have analyseret risikoen i de fire kommuner. Disse analyser skrives sammen og danner baggrund for et oplæg til et fælles beredskab. Vi skal som udgangspunkt bruge tal fra de fire kommunernes nuværende redningsbudgetter, fortæller Per Nielsen.

Forsiden