Redningsvæsen

Beredskab bliver moderniset

Hjørring, Løgstør og Høje Tåstrup med i analysearbejde bag ny redningsberedskab

HJØRRING:Arbejdet med det nye, mere fleksible, redningsberedskab i kommunen skrider planmæssigt frem. Beredskabschef Knud Børge Møller har haft besøg af embedsmænd fra beredskabsstyrelsen med henblik på at fastlægge de kommende retningslinjer for redningsberedskabet i hele landet. Hjørring Kommune er nemlig blandt de 10 såkaldte Stifinderkommuner, der går forrest i arbejdet med at udarbejde de nye retningslinjer. Embedsmændene var på et to-dages besøg, hvor man forsøgte at analysere risikoen for brand og andre opgaver, der kræver udrykning fra redningsberedskabet i Hjørring Kommune. Embedsmændene fra beredskabsstyrelsen skal også besøge Løgstør og Høje Tåstrup Kommune og lave lignende analyser dér. Mere fleksibilitet Erfaringerne fra analysearbejdet i Hjørring, Løgstør og Høje Tåstrup skal embedsmænde udmønte i en række "analyseværktøjer", som landets kommuner fra foråret 2004 kan bruge til at lave et mere fleksibelt redningsberedskab. Baggrunden for de nye tiltag er en ændring af de nuværende regler, der stiller meget præcise lovkrav til hvor mange brandbiler og lignende en kommune skal stille med. De gamle regler gælder indenfor hver kommune, men i virkelighedens verden kan risikoen for brand være meget forskellig fra kommune til kommune. En stor kemisk fabrik i en kommune eller store sommerhusområder, der hver sommer fyldes med turister, tager de nuværende regler ikke højde for. - Det beredskab, som vi har i dag, er godt. Det bygger på 100 års erfaring, men det kan gøres mere fleksibelt og bedre. Det gælder om præcist at definere, hvilke behov vi har, så vi præcist ved, hvad vi skal sende af brandslukningsmateriel til de enkelte opgaver, siger Knud Børge Møller. I dag er man forpligtet til at sende minimum fire mand, selv hvis der blot er brand i en metalskraldespand af den type, der kan spændes fast til en lygtepæl. Hvis reglerne blødes op i fremtiden, kan man måske nøjes med at sende to mand. Omvendt kan man ved en nøje defineret risikoanalyse beslutte på forhånd, at man automatisk vil indkalde hele styrken, hvis eksempelvis en større virksomhed brænder. I det fremtidige redningsberedskab skal forebyggelse ses som en integreret del af brandbekæmpelsen og styrkes. Politisk prioritering Knud Børge Møller er ikke i tvivl om, at Hjørring Kommune vil få et beredskab i fremtiden, som er så godt, at politikere og fagfolkene på bredskabsstationen på Mads Clausensvej kan se hinanden i øjnene med god samvittighed. - Vi skal i dialog med politikerne for at finde nivaet for dét, som Hjørring Kommunes beredskab skal kunne klare. Vi skal i fremtiden argumentere fagligt for de ting, som vi skal bruge. Vi kan ikke bare henvise til lovregler. Det er op til politikerne at beslutte niveauet, og det har jeg det fint med. Jeg oplever, at politikerne er interesserede i et godt beredskab. Hvis jeg har de faglige argumenter i orden, så får vi det, som vi skal bruge, siger Knud Børge Møller. Han henviser i den forbindelse til Falcks hurtige slukningsenhed (HSE), som Hjørring Kommune var én af de første i landet til at sige ja til. - Politikerne kunne se, at det er en god ide, der giver valuta for borgerne, siger Knud Børge Møller.