Redningsvæsen

Beredskab og Hjemmeværnet under samme tag på Buttervej i Skagen

Lotte Ramsinglotte.ramsing@nordjyske.dk SKAGEN: Det frivillige Beredskabscenter i Skagen Kommune har indgået bofællesskab med Hjemmeværnskompagni 1101, og dermed har man slået to fluer med e't smæk. Hjemmeværnskompagniet har været "hjemløse" efter at Flyvestationen blev nedlagt, hvor kompagniet havde til huse. Der er god plads på Beredskabsgården på Buttervej, og samtidig er der lokaler, hvor begge parter kan have fornøjelsen af hinandens selskab. Isæt i det store teori- og undervisningslokale. Det frivillige Beredskab har fået førstesalen og Hjemmeværnet underetagen til mødelokale, kontor, våbenkammer, toiletter samt garderobeskabe. Kompagnichef Carsten Diget siger, at han er glad for aftalen, og for at de kom med op på Buttervej. Egentlig har man boet lidt på prøve siden 1. juli, da kasernen på Flyvestationen lukkede. Beredskabsgården på Buttervej fik også god plads, da kommunen omlagde og flyttede de fastansatte ned på forvaltningen. Sikkerhedsleder, Ole Jensen, har ansvaret for de frivillige brandmænd samt bygningen, og han fordeler sit arbejde med 75 procent på Buttervej og 25 procent på den kommunale forvaltning, hvor hovedopgaven er det kommunale arbejdsmiljø. Selv om de to grupper, de 25 frivillige brandmænd og Hjemmeværnet således deler lokaler, har man dog hver sine funktioner og kommandostrukturer. Men huset bliver brugt fornuftigt, og det er alle parter glade for. Og skulle der komme opgaver op, hvor Beredskabet ønsker Hjemmeværnets assistance, er det også en fordel, at man kender hinanden i forvejen. En anden gevinst har et lidt bredere perspektiv, idet skattekronerne bruges fornuftigt ved at de to funktioner nu sammen kan udnytte det meget funktionelle og pæne hus.