Redningsvæsen

Beredskab skal på plads

Et  nyt udvalg skal  beslutte, hvordan beredskabet skal se ud i fremtiden. Arkivfoto 
  
 Foto henrik louis

Et nyt udvalg skal beslutte, hvordan beredskabet skal se ud i fremtiden. Arkivfoto Foto henrik louis

{ NY HJØRRING: I et halvt år har Redningsberedskabet i de fire nuværende kommuner arbejdet på at vurdere, hvor stort beredskabet skal være i den nye storkommune. Hvor det tidligere var fastsat udelukkende efter indbyggertal, skal dimensioneringen nu fastlægges efter en risikovurdering. Det betyder, at redningsberedskabet har været i gang med at analysere, hvor stor en risiko der er for f.eks brande i de enkelte områder. Forretningsudvalget har nu besluttet at der nedsættes et særligt udvalg, som skal følge arbejdet indtil kommunen får en egentlig beredskabskommision i 2007. Udvalget kommer til at bestå af fire politikere fra sammenlægningsudvalget , samt politimesteren. Beredskabschefen er sekretær for udvalget. Det bliver udvalgets opgave at beslutte dimensioneringen af det kommende beredskab i storkommunen. { HJØRRING: Handelsstandsforeningen brændte ikke alt krudtet af på Kulturnatten i sidste uge. I forbindelse med lang lørdag på lørdag bliver det derfor muligt at opleve harmonikaduoen Kristian og Jens Peter, der gæster City Scenen.