Redningsvæsen

Beredskabet styrkes

Region Nordjylland overtager 1. april opgaven med at disponere ambulancerne, når der ved en ulykke eller akut sygdomstilfælde ringes 112.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Paramedicinerens medicintaske er næsten på niveau med lægeambulancens. Men paramedicineren har ikke samme behandlerkomptence som lægen.

Det sker fra en nybygget vagtcentral på Sdr. Skovvej i Aalborg. - I fremtiden er det sundhedsfagligt personale ansat ved regionen, der afgør, hvilken type hjælp, der skal sendes af sted, når der ringes 112. Det fortæller Falcks regionale ambulancechef Kjeld Brogaard. Han er med base på Falckstationen i Aalborg chef for omkring 320 reddere, heraf 48 paramedicinere, i Region Nordjylland - Falck leverer fra 1. april kun den tekniske disponering af ambulanceberedskabet. Vi sørger for forbindelserne mellem vagtcentralen og de kørende enheder, som vi - som hidtil - sammensætter og bemander. Lytter med på 112 Fra 1. april er det fortsat politiets vagtcentral, der modtager telefoniske opkald til 112. Men regionens sundhedsfaglige personale lytter på den nye regionale vagtcentral med på samtalerne. Og det er det sundhedsfaglige personale, der afgør, hvilken type hjælp, der sendes af sted. - Falck opstiller en bred vifte af valgmuligheder for den regionale vagtcentral. Fra en ambulance med udrykning over paramedicinere, akutbil, lægeambulance, ambulance uden udrykning, der enten kommer hurtigst mulig eller møder på et aftalt tidspunkt efter den sundhedsfaglige vurdering. Derudover skal alle de ikke behandlingskrævende liggende transporter fremover køres i en hel ny biltype. I dag udføres alle liggende transporter af ambulancetjenesten. Fremover deles det op i to selvstændige enheder, hvor ambulancetjenesten kun tager sig af de behandlingskrævende opgaver. Der indsættes 14 køretøjer i regionen til fremover at transportere alle de patienter, der ikke kræver behandling. - At disse to opgaver deles op betyder, at det akutte beredskab ikke fremover belastes af disse patienttransporter, men alene kan være i beredskab til akutte opgaver. Men regionens vagtcentral har andre muligheder at vælge mellem: Støtte fra den kommunale hjemmepleje samt besøg af eller hos vagtlægen. Endvidere kan den ansvarlige på centralen bede patienten selv møde på skadestuen ved egen transport. Sundhedsfagligt løft Den nye struktur giver et sundhedsfagligt løft i Jammerbugt Kommune. Den nuværende døgndækkende akutbil i Brovst udskiftes nemlig med en bil døgnbemandet med en paramediciner. - Redderen i en akutbil har gennemgået en uddannelse til ambulancebehandler suppleret med kurser i at arbejde alene samt at kunne give morfinlignende præparat til smertelindring. En paramediciner har arbejdet mindst tre år som ambulancebehandler og erhvervet en betydelig større medicinsk kompetence, forklarer Kjeld Brogaard. - Paramedicinerens medicintaske er næsten på niveau med lægeambulancens. Men paramedicineren har ikke samme behandlerkomptence som lægen. Der etableres i alt syv paramedicinerberedskaber i Region Nordjylland: Ud over Brovst er det i Thisted, Hjørring, Frederikshavn, Farsø, Hobro og Aalborg. - Lægebilen kører i tidsrummet kl. 8-22 med base i Aalborg. Den kan som hidtil også sendes til patienter og ulykker ved Jammerbugten. - Der bliver i den nye struktur tale om 25 bemandede ambulanceberedskaber. Ved Jammerbugten bliver det i Fjerritslev og Pandrup. Der kan desuden støttes med ambulancer kørende i området eller fra nærtliggende stationer: Løgstør, Thisted, Brønderslev og Nørresundby. Ud over et sundhedsfagligt løft i ambulanceberedskabet får Falck også et teknisk løft i forbindelse med den nye struktur. - Vi får 28 nye køretøjer fordelt med 11 nye ambulancer, 14 køretøjer til liggende patienttransport uden udrykning samt tre nye paramedicinerbiler, fortæller Kjeld Brogaard.