Redningsvæsen

Beredskabscenter er en stor blandet landhandel

- Vi nåede hovedparten af de mål, vi havde sat os

SÆBY:Beredskabscenter Sæby er, hvad der populært kan betegnes som en stor blandet landhandel. Det indtryk kunne man ikke undgå at få af den beretning, viceberedskabschef Reval Gade aflagde ved nytårsparaden i går. Beredskabscentrets budget holdt sig i 2002 inden for de fastlagte rammer. Regnskabet viser samlede udgifter på 4,7 mio. kr. og indtægter på 1,6 mio. kr., således at den kommunale nettoudgift blev på ca. 2,1 mio. kr. 112 udrykninger Beredskabcentret er ansvarlig for udrykning til brand og forureningsulykker i Sæby Kommune. Det blev sidste år til i alt 112 udrykninger, heraf de 100 fra Sæby og de 12 fra Østervrå, der desuden havde fem udrykninger til områder i Hjørring og Brønderslev kommuner. 16 af udrykningerne havde forbindelse med forurening, mens der i 17 tilfælde var tale om blind alarm. Der blev rykket ud til 40 bygningsbrande og tre prøvealarmer tilrettelagt af Redningsrådet. Det lykkedes iøvrigt sidste år at få ammoniakberedskabet på plads. Positive brandsyn Beredskabscentret beskæffigede sig sidste år med 215 større og mindre sager i forbindelse med brandteknisk byggesagsbehandling. Blandt opgaverne er også brandsyn. I den forbindelse blev der omkring de nye regler om brandsyn i forsamlingslokaler samarbejdet med El-rådet. - Vi bliver positivt modtaget, når vi er på brandsyn, fastslog Reval Gade, der bl.a. oplyste, at alle diskoteker er blevet brandsynet - og at der i forbindelse med brandsynene har været et godt samarbejde med både virksomhederm institutioner, halballer med mere. 107.000 km ud med mad Beredskabscenter Sæby står også for udbringning af mad til kommunens ældre borgere. Der blev sidste år udbragt i alt ca. 60.000 portioner - til ca. 160 på dage, hvor der bringes mad ud til alle tilmeldte. I forbindelse med madudbringningen, der varetages af seks faste chauffører og seks afløsere, blev der sidste år kørt 107.000 km, svarende til ca. 293 km pr. dag året rundt. Viceberedskabschefen orienterede også om anskaffelse af materiel og inventar i det forløbne år - og om uddannelse af de frivillige og anden uddannelse, bl.a. i førstehjælp til 174 medarbejdere ansat hos Sæby Kommune. Reval Gade kom også ind på de frivilliges mange aktiviteter - bl.a. omkring Dronninglund Cup, Sæby Turistbureau, Sæbygaard Slot, andre forplejningsopogaver, afbrænding af en gård og opgaver for Sæby Handelsstandsforening. - 2002 gik rigtigt godt,. Vi nåede hovedparten af de mål, vi havde sat os, fastslog Reval Gade, der samtidig oplyste, at der i år skal arbejdes videre med kommunens beredskabsplan og fortsat satses på en række uddannelsesområder.