Beretning for integrationsråd sendt tilbage til socialudvalg

SINDAL: Socialudvalget får en årsberetning fra integrationsrådet sendt tilbage til fornyet behandling. Det sker, fordi udvalget ikke gjorde sit arbejde godt nok, da beretningen var sat på dagsordenen på et udvalgsmøde i sidste måned. Udvalgsmedlemmerne nøjedes med at kigge beretningen igennem for rådets første år i funktion uden at tage stilling til, hvilke områder, det kan være relevant at inddrage rådet i som en høringspart. Det var ellers nærliggende, idet beretningen, der er underskrevet af integrationsrådsformand Nanna Andersen (V), selv i nogle afsluttende bemærkninger nævner, at rådet i fremtiden forventer at bliver hørt i sager, udvalgt af kommunalbestyrelsen. I 2002 blev rådet ikke hørt een eneste gang, og det faktum forklarede socialudvalgsformand Nanna Andersen efter sidste udvalgsmøde med, at der ikke havde været nogle sager, der havde relevans for integrationsrådet. Nu siger økonomiudvalget, at socialudvalget bør tage stilling til og præcisere, på hvilke områder, integrationsrådet kan høres. poch