Bergmann dansede forsigtigt i Skovpavillonen

Socialudvalgsformand var usædvanlig afdæmpet i sine bud på den kommunale fremtid

HADSUND:Det var usædvanlige forsigtige trin, socialudvalgsformand Poul Bergmann dansede til gårsdagens ældredebatmøde i den tidligere skovpavillon, hvor mange af de 60 tilhørere givetvis har danset meget vildere. Poul Bergmann var inviteret til at give sit bud på, hvilke konsekvenser kommunesammenlægningen ville få for serviceniveauet på ældreområdet, men allerede indledningsvist lagde han han en dæmper på eventuelle forventninger ved at slå fast, at han ikke ville indlede valgkampen endnu. - Den kan såmænd blive lang nok endda, sagde han og understregede, at han i øvrigt ville udtale sig som formand for hele udvalget og ikke som socialdemokrat. - Men vi kan da godt besvare nogle politiske spørgsmål, hvis det er det, sagde han og henviste til, at han var sekunderet af Venstres Klaus Klitgaard, der også har sæde i socialudvalget. Nye grænser eller ej Det blev nu ikke nødvendigt, for forsamlingen havde brugt næsten al sin spørgekraft, inden Poul Bergmann kom til orde, så tilhørerne nøjedes med enkelte kommentarer, som at der nok var noget, der var vigtigere, end plejehjemmets geografiske placering, når man have fået behov for en plejehjemsplads. Og følgende fra den tidligere kommunaldirektør i Hadsund Kommune, Bent Boye, der med en henvisning til kommunesammenlægningen i 1970 kommentere: - Det er vel ikke for at lave fire nye sognegrænser, at man lægger kommunerne sammen. Det er da for at udviske dem, mente - eller håbede - han. Dem og os Trods oplægsholderens forsigtighed, så var den sparsomme debat - hjulpet på vej af han partifæller, ordstyrer og ældrerådsformand Holger Graversen samt den lokale formand for ÆldreSagen, Lau Jensen - kommet til at handle om "os" og "dem", og det var som om, at man syntes, at Hadsund Kommune har mere at byde på, end de øvrige kommuner. - Og det er da godt vi ikke skal lægges sammen med Skørping, kommenterede en tilhører eksempelvis til sidemanden. De tal Poul Bergmann viste frem, og som kan ses andetsteds på siden, pegede ellers ikke entydigt i den retning, men der blev lagt stor vægt på, at man i Hadsund Kommune har tre ny renoverede plejecentre ud af de i alt otte, hvor af kvaliteten af de øvrige fem vist lader en del tilbage at ønske i forhold til de tre. Mens det end ikke blev kommenteret, at Hadsund Kommune er ret tilbageholdende med at tildele pleje- og hjemmehjælpstimer i forhold til de øvrige. Rådhussnak Poul Bergmann sagde, at Hadsund Kommune ikke bruger så mange penge, som Arden på ældreområdet - men der er ikke altid sammenhæng mellem penge og kvalitet, sagde han - men mere end Mariager og Hobro. Socialudvalgsformanden havde indledningsvist slået fast, at det går glimrende med de igangværende samarbejdsforhandlinger, men han sagde også: - Men man kan også konstatere, at jo mere vi får fingrene ned i det, jo mere uenighed kommer der op. Det gælder eksempelvis, hvad der skal være hvor i den nye kommune, sagde Poul Bergmann, som - uden at blive mere præcis end dét - sagde, at "holdningen er, at finde det eksisterende rådhus, der mest velegnet, og at vi ikke skal ud og bygge et nyt til måske 100 millioner". Holger Graversen hjalp forsamlingen på vej: - Så er spørgsmålet, om vi kan overbevise Hobro-folkene om det. Narreværk Poul Bergmann lod forstå, at der var ganske mange andre problemstillinger at tage fat på. - Du rører ved én af 5000 problemstillinger, kommenterede han et spørgsmål om geografisk tilknytning til plejehjem, og gav udtryk for, at det bliver overordentlig svært at løse de opgaver, som regeringen har pålagt kommunerne, hvis "der ikke følger penge med". - Vi har beregnet, at det koster 32 millioner kroner at sammenkøre vores IT, sagde Poul Bergmann, der afholdt sig fra at give bud på, hvilken fællesnævner de fire kommuner vil finde på ældreområdet - eller for den sags skyld om skatteprocenten. Derimod tillod han sig en politisk betragtning, som han mener ligger i tråd med Socialdemokratiets nye formand Helle Thorning-Schmidt, om at de af fremtidens pensionister, der kan, i højere grad skal sørge for sig selv. - Hvis vi alle sammen skal have lidt af det hele, så er det ... noget narreværk, dansede Poul Bergmann af.