Berider-uddannelsen

Formålet med berideruddannelsen er: at bibringe eleven de færdigheder, der knytter sig til ridningens forskellige former og ridesportens udøvelse, og den kunnen og viden, der er nødvendig med hensyn til hestens rette røgt og pleje. at bibringe eleven rutine i at undervise andre i ridning og dermed forbundne fag. at give eleven en orientering om relevante samfundsforhold. at lære eleven gode arbejdsvaner inden for erhvervet. at bibringe eleven sådanne holdninger, at han/hun på bedste måde kan leve op til det ansvar, der er forbundet med at undervise og påvirke andre. at give eleven indblik i rideklubbers arbejde og problemer, og lære ham/hende at drive en rideklub i samarbejde med den valgte bestyrelse.