Berigende temamøde om anbringelser

Møde med personale og plejeforældre skal øge kvaliteten af arbejdet med anbragte børn

HIRTSHALS:Aflastnings- og plejeforældre har sammen med medarbejdere ved kommunens børne- og familieafdeling, i alt ca. 45 personer, deltaget i en temaaften om "Det anbragte barn". Aftenen indledtes med et foredrag af cand.scient.adm. Ann Liljenberg, Aalborg, som gennemgik forskellige forskningsresultater på området. Hun arbejder i KABU, som er et kontor vedrørende "Kvalitet i Anbringelsesarbejdet for Børn og Unge i Danmark." For tiden er 39 børn og unge i Hirtshals Kommune anbragt hos plejefamilier eller i døgninstitutioner. Der har ikke været tvangsanbringelser i 2002 og økonomisk er det samlede budget for anbringelser på 11,1 mio. kr. - Hirtshals Kommunes politik er overordnet, at anbringelser af børn udenfor eget hjem skal søges undgået. I nogle tilfælde sker det alligevel, men da er det af største vigtighed, at det dels sker i samarbejde med familien og med det opholdsted eller den plejefamilie, hvor barnet for en tid skal bo, fastslår formanden for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (Borgerlisten). Formålet med temaaftenen var at højne arbejdet med anbragte børn og unge, og det blev ifølge lederen af børne- og familieafdelingen Leif Jensen en spændende og udbytterig aften, der sluttede med en oplistning af ting, der kan/skal arbejdes videre med. - Overordnet skal hele området styrkes. Det være sig indsatsen overfor plejeforældrene gennem uddannelse og supervision, men også f.eks børnenes skolegang vil blive drøftet, og nye tiltag iværksættes, konkluderer Leif Jensen. - Temaaftenen mundede ud i en række anbefalinger. Her kan nævnens: et familieplejekursus, rådgivning af plejefamilier, bedre tilsyn med anbragte børn. Og der blev nedsat en arbejdsgruppe af plejeforældre og medarbejdere, som vil planlægge det videre arbejde, fortæller Ole Albæk. - Vi vil sikre os, at der bliver fulgt op på de handlingsplaner, der udarbejdes for det enkelte ophold. Herunder at plejefamilierne støttes i den vanskelige opgave, det er at skulle tage ansvar for et barn. Vi noterede os dog også, at der var ros til børne- og familieafdelingens medarbejdere for et godt og professionelt arbejde, siger udvalgsformanden.