Færdselsforseelser

Beruset bilist: Jeg kørte ikke bilen

I morgen kommer der dom i sprit-sag

LØGSTØR:En 60-årig mand fra Løgstør løb ind i et forklaringsproblem, da han ved byretten i Fjerritslev var tiltalt for spirituskørsel samt for ikke at have udvist fornøden hensynsfuldhed og agtpågivenhed i trafikken. Samt kørsel i en periode, hvor han var fradømt retten til at føre motorkøretøj. I retten forklarede han nemlig, at han en aften i februar måned var blevet kørt til restaurant Postkassen i Ranum af en ung pige han kendte. De havde angiveligt aftalt, at han bare skulle ringe, når han ville hjem igen. Han blev på Postkassen et stykke tid. Ifølge ham selv længe nok til at han blev fuld. Og antallet af øl kunne godt passe med den udtagne blodprøve, der viste en alkoholpromille på 2,54. Hen på aftenen blev han hentet af pigen. Han huskede ikke ret meget om hjemturen ud over, at bilen efter hans forklaring på grund af glat føre skred ud. Sammen gik de hjem til hans bopæl, hvor han lagde sig til at sove. Senere kom politiet og optog rapport. Men den tiltaltes forklaring - om at det var den unge pige, der havde kørt bilen - stemte ikke med vidnernes forklaring. En mand, der var kommet til stedet umiddelbart efter, oplyste nemlig, at der kun var en person i bilen, og at det var tiltalte, der sad på førersædet. Der var ikke fodspor i sneen, der indikerede, at nogen havde forladt stedet. Tiltalte havde bedt om hjælp til at få bilen på rette vej igen, men da vidnet skønnede, at der var tale om spirituskørsel, havde han afslået at hjælpe, og var kørt fra stedet. Efterfølgende havde han tilkaldt politiet Et andet vidne - den unge pige der ifølge manden forklaring kørte bilen - oplyste, at hun slet ikke var ude at køre med tiltalte den aften. Men sent på aftenen var hun blevet ringet op af sin far, der var logerende hos den tiltalte. Faderen havde oplyst, at tiltalte var kørt galt, og at han havde tilbudt vidnet penge for at påtage sig skylden. Det havde hun afslået. Et par dage efter havde tiltalte selv bedt hende om at påtage sig skylden, men hun havde fortsat nægtet at medvirke til urigtig forklaring. Det var syvende gang, manden var i retten tiltalt for spirituskørsel, og han er frakendt kørekortet for bestandig fem gange. I sin procedure fandt anklageren, politifuldmægtig Jens Severinsen, det bevist, at det var tiltalte, der havde kørt. Og han fandt det utilstedeligt, at der var sket påvirkning af den unge pige til at afgive falsk forklaring i retten. Anklagerens sanktionspåstand lød da også på en ubetinget fængselsstraf på 40 dage Med henvisning til at der var gået urimelig lang tid fra færdselsuheldet, til vidnerne blev afhørt plæderede forsvareren, advokat Torben Haldrup, for om ikke frifindelse så rettens mildeste dom. Torben Haldrup hæftede sig ved at episoden fandt sted i februar, og at den unge pige først var afhørt af politiet den 26. marts og det andet vidne den 10. april. - Det skal ikke komme min klient til skade, at der er gået så lang tid, fra hændelsen er sket, til afhøring finder sted, sagde han. Dommer Ole Høyer afsiger dom i morgen.