Aalborg

Besætningen måtte vende om

Det skal nu undersøges, om der er asbestrester.

Man­ge vær­ne­plig­ti­ge vil ger­ne gå op ad lej­de­ren til kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog, men den nu­væ­ren­de be­sæt­ning har væ­ret nødt til at ven­de om. Der er nem­lig for­ly­den­der om as­best om bord.Foto: Micha­el Koch

Man­ge vær­ne­plig­ti­ge vil ger­ne gå op ad lej­de­ren til kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog, men den nu­væ­ren­de be­sæt­ning har væ­ret nødt til at ven­de om. Der er nem­lig for­ly­den­der om as­best om bord.Foto: Micha­el Koch

Besætningen på kongeskibet Dannebrog er beordret i land, efter det er kommet frem, at der muligvis er asbest om bord på skibet. Det bekræfter den fungerende chef for Søværnets Operative Kommando, kommandør Henrik Andersen, som ikke vil løbe nogen risiko med hensyn til sit personel. - Skibet er nu lukket af, indtil vi får klarhed over situationen, siger han. Tager det alvorligt Henrik Andersen ønsker ikke at kommentere, hvorfra oplysningerne om asbest kommer, og selv om oplysningerne indtil videre er ubekræftede, og selv om skibet i 1990 gennemgik en asbestbehandling, hvor hensigten var at fjerne al asbest, er det alligevel noget, han tager meget alvorligt. Måske rester om bord - Selv om al asbest skulle være fjernet, kan jeg selvfølgelig ikke udelukke, at der kan være rester om bord. Og selv om jeg er overbevist om, at det absolut må være i småtingsafdelingen, skal mit personel under ingen omstændigheder udsættes for sundhedsfare, siger Henrik Andersen, som derfor har sendt de 35 værnepligtige i land, hvor der er iværksat undervisning i almindelig sømandsskab. - De skulle netop nu have undervisning i materiellet om bord på Dannebrog, og det kan vi selvfølgelig ikke give dem, men vi forsøger at skabe et alternativt undervisningsprogram, hvor de forhåbentlig får mulighed for at komme om bord på et andet skib. Dannebrogs besætning må altså vente med at komme om bord, indtil skibet er undersøgt, og eventuel asbest er fjernet. En grundig undersøgelse af Dannebrog er allerede sat i gang, og Henrik Andersen forventer en afklaring i løbet af en uge. pia.haugaard@nordjyske.dk