Beskæftigelsen steget år for år

Den samlede arbejdsstyrke i Rebild var sidste år på 15.096 personer. Heraf var de 14.715 i arbejde og 381 arbejdsløse

Selv om finanskrisen raser, er antallet af personer i Rebild, som har arbejde, steget gennem de senere år. De seneste tal fra beskæftigelsesregionen viser, at beskæftigelsen steg med 1126 personer i de foregående ti år. Altså personer i den såkaldte arbejdsdygtige alder mellem 16 og 66 år. Det svarer til en stigning på 8,3 procent, viser opgørelsen fra regionen. Den samlede arbejdsstyrke i Rebild var sidste år på 15.096 personer. Heraf var de 14.715 i arbejde og 381 arbejdsløse. Antallet af arbejdsløse er faldet i de foregående ti år med 454 personer, hvilket svarer til et fald på 54,4 procent. Arbejdsstyrken er steget med 672 personer, hvilket svarer til en stigning på 4,7 procent. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken er faldet med 102 personer, hvilket svarer til et fald på 3 procent. Der er samlet set blevet 570 flere personer i befolkningen i Rebild kommune, hvilket svarer til en stigning på 3,2 procent. Personer uden for arbejdsstyrken er personer under uddannelse, pensionister og personer på aktivering og orlov.