Beskæftigelses-chef har sagt op

Beskæftigelseschef Lone Becker har opsagt sin stilling på Jobcentret i Brønderslev med udgangen af november 2011. Lone Becker har fået nyt job.

Lone Becker - har fået nyt job. Arkivfoto: Kurt Bering

Lone Becker - har fået nyt job. Arkivfoto: Kurt Bering

Der lægges op til, at stillingen skal genbesættes. I 2011 blev organisationen slanket, hvorved strukturen blev ændret fra at have tre afsnit til to afsnit, fortsat med Beskæftigelseschefen i spidsen for Jobcentret. Der er ca. 85 medarbejdere på Jobcentret. Der er to ledere i hvert afsnit - en jobcenterchef og en afdelingsleder. Begge har direkte ledelsesansvar for tilknyttede medarbejdere. Britt Manniche er ansat som jobcenterchef for virksomhedsservice og flyverteam. Hun har haft funktionen siden kommunesammenlægningen. Per Nygaard er ansat som afdelingsleder for jobbutikken og det forsikrede område. Han er ansat 1. august i år. Birgitte Moselund er ansat som jobcenterchef for sygedagpenge og fleksjobteamet. Hun blev ansat i dette job 1. august 2010. Kasper Christensen er ansat som afdelingsleder for kontanthjælp og integration. Han har haft dette job siden 1. maj 2011. 1.januar i år blev området flyttet fra direktøren for sundhed og velfærd, Henrik Aarup-Kristensen, til vicekommunaldirektør Lene Faber. Økonomiudvalget lægger op til, at der ansættes en beskæftigelseschef, der har faglig kendskab til området og erfaring med ledelse af ledere. Der ønskes en udviklings- og helhedsorienteret leder, der ser muligheder frem for begrænsninger. Det er vigtigt, at beskæftigelseschefen er resultatorienteret og risikovillig.