Socialforsorg

Beskæftigelsesforhandlinger tæt på sammenbrud

Kontanthjælpsloftet skiller stadig regeringen og oppositionen.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) holder nu tænkepause efter et par måneders forhandlinger om et serviceeftersyn af de store beskæftigelsesforlig, Flere i arbejde, fra 2002, der regulerer hele indsatsen for at få folk i arbejde eller meningsfuld aktivering. Parterne er enige om, at beskæftigelsespolitikken kan gøres mere effektiv, men de kan stadig ikke blive enige om, hvad der skal ske med kontanthjælpsloftet, der lægger et loft over, hvor mange penge en familie på kontanthjælp kan få. Socialdemokraterne og De Radikale vil have det fjernet, fordi en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet har vist, at det ikke får folk i arbejde, men bare gør dem fattigere, mens regeringen fastholder, at loftet virker. - Nu må vi tænke os om, og så må vi se, om vi kan genoptage forhandlingerne. Jeg har tilbudt, at vi laver en kulegravning af kontanthjælpsområdet, hvor blandt andet loftet vil blive analyseret, men det var ikke nok for Socialdemokraterne og De Radikale, siger Claus Hjort Frederiksen. Socialdemokraterne har ellers tilbudt en løsning, hvor kontanthjælpsloftet simpelthen blev fjernet fra forhandlingerne. På den måde kunne parterne komme videre med serviceeftersynet, og samtidig kunne regeringen beholde kontanthjælpsloftet på eget ansvar. - Jeg synes, der ligger en klog løsning, som ikke blokerer for, at vi kan lave de nødvendige ændringer i forliget, siger arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov (S). DF siger nej Den løsning vil Dansk Folkeparti dog under ingen omstændigheder være med til. Enten har man et forlig eller også har man ikke, mener Dansk Folkeparti, som er klar til helt at droppe det tiltrængte serviceeftersyn. - Resultatet kan være, at man bare kører videre med forliget, som det er, og det betyder jo, at Socialdemokraterne stadig bakker op omkring kontanthjælpsloftet, siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted. Socialdemokraterne anerkender, at hvis man ikke opnår en forståelse, så står forliget og dermed enigheden om kontanthjælpsloftet ved magt, men det er ren taktik. - Det er højt spil på et vigtigt område, og jeg forstår ikke, hvis Dansk Folkeparti hellere vil spille et taktisk spil fremfor at lave nødvendige ændringer i beskæftigelsespolitikken, siger Thomas Adelskov.