Beskæftigelseskrisen nærmer sig

Minister erkender nu, at udviklingen går den forkerte vej

KØBENHAVN:En gruppe af landets førende økonomer har gennem en længere periode advaret regeringen mod rosenrøde forestillinger om udviklingen i beskæftigelsen. Senest i tirsdags beskrev statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) på sit ugentlige pressemøde beskæftigelsessituationen som "faktisk godt på vej". Nu erkender regeringen, at beskæftigelsen i det første halvandet år af regeringens levetid har bevæget sig den gale retning. I et svar til de radikales Morten Helveg Petersen skriver finansminister Thor Petersen (V): - Udviklingen i beskæftigelsen og arbejdsstyrken har i henhold til den seneste statistik været klart i underkanten af det forudsatte i 2010-forløbet. Den danske beskæftigelse - altså antallet af danskere i fuldtidsarbejde - er de seneste to år reduceret med 19.000 mennesker, hvor den ifølge 2010-planen i samme periode burde været vokset med 25.000. Ifølge Thor Pedersen er det endnu for tidligt at vurdere, om de færre arbejdshænder får negativ betydning for samfundsøkonomien. Tom snak, siger professor Jørn Henrik Petersen om ministerens udlægning af situationen. For ham og en række andre økonomiprofessorer er konstateringen af den dunkle udvikling kun et lille skridt i den rigtige retning. Økonomerne, der blandt andet tæller Nina Smith fra Handelshøjskolen i Århus og overvismand Torben M. Andersen, har igennem længere tid har forsøgt at råbe politikerne op. De mener slet ikke, at regeringens udmeldinger er i proportion med størrelsen af det problem, som i varierende grad truer hele Europa. De kommende årtier vil lønmodtagerne i Danmark udgøre en stadig mindre andel af befolkningen - og uden radikale forandringer vil skatten på arbejde i princippet stille og roligt snige sig op mod 80 pct. - Man skal altså være stor optimist for at sige, at det her går nogenlunde fint eller måske løser sig, siger Jørn Henrik Petersen. - Allerede i 1998 under den forrige regering begyndte man at tale om nødvendigheden af en voldsom vækst i arbejdsstyrken. Nu skriver vi 2003, og det går den forkerte vej. Der er kun syv år tilbage inden 2010. Politikerne må snart se i øjnene, at det her kræver omfattende indgreb over for tilbagetrækningsalderen, uddannelsessystemet og en masse andre ting.