Beskatning af sommerhus nr. to

?Vi har et sommerhus og overvejer at anskaffe endnu et, som vi har tænkt os at udleje. Vi vil gerne vide, hvorledes beskatningsreglerne er. Særligt vil vi gerne vide, om valg af beskatningsmetode har betydning for, om avance ved senere salg bliver beskattet. !De kan eje to sommerhuse uden, at besiddelsen er erhvervsmæssig og dermed i strid med Sommerhusloven. Der er to opgørelsesmåder i forhold til skattevæsenet: 1. Fast fradrag på 7.000 kr. Af bruttolejeindtægten herudover og inklusiv betaling for el, gas, varme og telefon beskattes 60 pct. om kapitalindkomst. Af en lejeindtægt på f.eks. 30.000 kr. betales således skat af 13.800 kr. Hvis De har renteudgifter modregnes heri, således at renteudgifterne har "fuld værdi". 2. Regnskabsmæssig opgørelse, hvor samtlige udgifter fratrækkes. Således fratrækkes også ejendomsskat, forsikring og forbrug, og der afskrives på inventar. Benytter De selv sommerhuset, fratrækkes alene en forholdsmæssig del svarende til den del af året, hvori De udlejer sommerhuset. Metode 2 er lidt mere omstændelig. Men den indebærer, at De kun betaler ejendomsværdiskat for de perioder, hvori De selv har haft sommerhuset til disposition, hvorimod metode 1 indebærer, at De betaler hele ejendomsværdiskatten. Den er som udgangspunkt 1 procent. Det kan få et vis betydning i Deres tilfælde, hvor De for det nye sommerhus helt kan slippe for at betale ejendomsværdiskat, og hvor De ikke kan bruge overgangsreglerne som "gammel" ejer (før 1. juli 1998). Så De må regne på det, når året er gået. De skal først vælge metode, når De indgiver selvangivelse. Det er ikke muligt at skifte fra metode 2 til metode 1, hvorimod det er muligt at gå den anden vej. Valget af metode har betydning ved et senere salg af sommerhuset, idet avance ved salg beskattes, såfremt De har anvendt metode 2. For at undgå problemer bør de fleste sommerhusejere således benytte metode 1. I Deres tilfælde vil det indebære, at De betaler ejendomsværdiskat af to sommerhuse. Denne ulempe vil kunne opvejes, såfremt De udlejer begge sommerhuse og på den måde får to fradrag á 7.000 kr. i lejeindtægten.