Beskatning ved salg af hedelod

?Vi har en hedelod på 10 ha. Det er frijord uden bygninger, og størstedelen kan dyrkes. Beliggenheden er sådan, at der ikke kan udstykkes til byggeri. Hvordan er vi stillet skattemæssig, hvis vi evt. vil sælge. !Hovedreglen er, at fortjeneste ved salg af fast ejendom er skattepligtig og medregnes i den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. Det kan indebære, at kapitalindkomsten bliver positiv, og positiv kapitalindkomst beskattes som personlig indkomst, det vil sige med op til ca. 60 pct. Selve beskatningen af fortjeneste ved salg af fast ejendom er således meget forskellig. Man bør inden et salg tænke dette igennem. Der er to undtagelser fra hovedreglen, og det er boliger og sommerhuse. Ejendommen her er ingen af delene, og De kan derfor ikke slippe for beskatning. Det er alene fortjenesten, De beskattes af. Såfremt De ejede ejendommen den 18. maj 1993, er der er flere forskellige muligheder for at fastsætte anskaffelsesværdien. Det kan betyde, at fortjenesten er beskeden: De kan vælge anskaffelsessummen, der omregnes til kontantværdi. Eller De kan vælge ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 procent. Er ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 højere, kan halvdelen af forskellen tillægges. Anskaffelsessummen tillægges 10.000 kr. pr. år, dog ikke i salgsåret. Hvis udgifterne til vedligeholdelse eller forbedring har oversteget dette beløb, kan differencen tillægges. Det er således vigtigt at gemme dokumentation for sådanne udgifter - og bilagene må ikke kasseres efter 5 år, sådan som man normalt gør med regnskabsbilag. For at undgå det bør bilagene opbevares i en særlig mappe sammen med ejendommens papirer, og ikke sammen med øvrige regnskabsbilag.