Hirtshals

Besked til Haarder

HIRTSHALS: Hvordan skal 10. klasse være i fremtiden? Børne- og kulturudvalget har også noteret sig udmeldingen fra undervisningsminister Bertel Haarder (V) om, at 10. klasse skal forbeholdes "svage" elever. Den model er Hirtshals Kommune dog ikke med på. - En rigtig 10. klasse er for os fremadrettet, og den udfordrer eleverne og giver dem valgmuligheder, mener formanden for børne- og kulturudvalget Ole Albæk (UP). Han mener, at 10. klasse mere skal ses som starten på og overgangen til noget nyt, end at der er afslutningen på mange års skolegang. Det budskab vil Hirtshals Kommune lade gå videre til Bertel Haarder, og Ole Albæk lægger ikke skjul på, at han gerne ser et nærmere formaliseret og gensidigt forpligtende samarbejde mellem 10. klasserne og ungdomsuddannelserne. Til gengæld har Hirtshals Kommune intet imod undervisningsministerens mål om at reducere antallet af elever i 10. klasse med 5000 i forhold til de nuværende ca. 30.000 elever. Næste år har 19 elever valgt at gå i 10. klasse i Hirtshals. stef