Boligøkonomi

Besked til VK-regeringen: Om igen

BOLIGER:Der føres meget alvorlige politiske forhandlinger om beboernes betalinger til de lokale dispositionsfonde og til Landsbyggefonden, når de oprindelige kreditforeningslån er færdigbetalte. Regeringen forsøger at inddrage langt de fleste af disse penge til fordel for statskassen, mens vi kæmper for, at vi kan bruge pengene i afdelingerne til renoveringer, forbedringer og en aktiv indsats for, at forbedre det sociale liv. Socialministeren har garanteret, at huslejerne ikke stiger, men den holder ikke i parksis. Når nødvendige renoveringer skal gennemføres, kan den lokale dispositionsfond og landsbyggefonden ikke yde så meget. Der må derfor betales mere over huslejen. Ministeren beskylder os for at være asociale, fordi beboerne ikke føler, at der over huslejen skal betales til finansiering af nybyggeri. Det kan ministeren ikke være bekendt. Beboerne i almene boliger skal indbetale5,7 mia. kroner til finansiering af det almene nybyggeri i 2002, 2003 og 2004. Samtidig får folk i ejerboliger glæde af stoppet for ejendomsværdiskat, og de får værdistigninger på deres boliger. Til regeringen: Om igen.