Børnepasning

Beskeden interesse for nyt pasningstilbud

De ældre børn i oplandet i den gamle Brønderslev Kommune vil ”passe sig selv”

BRØNDERSLEV:I den gamle Brønderslev Kommune var børnene på oplandsskolerne overladt til sig selv før og efter skoletid, når de forlod skolefritidsordningen efter 3. klasse. Sådan er det ikke længere. Efter sommerferien kan børnene blive passet i skolefritidsordningernes nye 3-plus-tilbud. Men interessen for pasningen har vist sig at være forholdsvis beskeden. Flest børn er meldt til den nye 3-plus ordning i Øster Brønderslev, hvor ni børn ønsker at benytte sig af pasningstilbuddet. I Thise er ikke et eneste barn skrevet op til pasningsordningen, mens der på Toftegårdsskolen i Jerslev er fire børn med behov for 3-plus-tilbuddet. I Serritslev er der opstået tvivl om antallet af tilmeldte, men tallet ligger formentlig på to-tre børn. - Vi har tidligere lejlighedsvis fået forespørgsler om et pasningstilbud eller klubtilbud til børn, der er går ud af 3. klasse og hermed er blevet for gamle til skolefritidsordningens pasningstilbud - blandt andet fra forældre i Øster Brønderslev, fortæller Else Simonsen fra Brønderslev Kommune. - Men der har ikke været et voldsomt pres. I den tidligere Dronninglund Kommune, har man haft et pasningstilbud til denne gruppe børn i de aldersintegrerede institutioner, tilføjer Else Simonsen. I Brønderslev skal børnene fra Hedegårdsskolen, Søndergades Skole og Skolegades skole tilmelde sig ungdomsskolens fritidsklub på Sct. Georgsgården, hvis de ønsker et tilbud efter skoletid. Børnene på skolerne i Hjallerup og Dronninglund skal ligeledes tilmelde sig Ungdomsskolens Fritidsklubber, der har til huse på henholdsvis Præstevænget 1B i Hjallerup og Fredensgade 4 i Dronninglund. Det har på grund af ferie ikke været muligt at få oplyst, hvor stor søgningen er til disse klubtilbud. Ungdomsskolens fritidsklubber er et fritidstilbud til børn og unge i 4.-7. klasse i eftermiddagstimerne. Klubberne er et fristed, hvor børnene kan komme, når de har lyst, og et sted hvor alle medlemmer tilbydes en række frivillige aktiviteter.