Beskeden vækst i 2009

Indgangen til et nyt år er en naturlig anledning til at se tilbage på året der er gået og se ind i året, der kommer.

Året 2008 vil blive husket for den langstrakte offentlige konflikt, finanskrise og opbremsningen i væksten, for blot at nævne nogle af de vigtigste erhvervspolitiske begivenheder. Danmark står vi – i modsætning til mange andre lande – i den situation, at vi har et godt udgangspunkt, i form af den meget lave ledighed. Den danske flexicurity-model kan samtidig gøre, at vi kommer bedre igennem krisen end andre lande i vores del af verden. Rundt om i Danmark har ledigheden mange steder været helt nede på én pct. Det ville vi for fem år siden ikke have troet muligt. Dengang talte alle om, at ved fire-fem pct. ledighed havde ”fuld beskæftigelse”. Finanskrisen gør det endnu mere vigtigt, at vore lokale politikere arbejder på at forbedre erhvervsvilkårene i 2009. I det meste af 2008 har der været en udpræget mangel på arbejdskraft. Det har gjort det svært for flere virksomheder at følge med ordrerne. Selvom dette problem siden efteråret 2008 har været aftagende, så er der alligevel god grund til at dvæle her et øjeblik. Den nuværende opbremsning i økonomien vil inden for mange arbejdsområder ikke løse manglen for kvalificeret arbejdskraft. Situationen i Vendsyssel er den, at vi bliver ældre og ældre. Forstået således, at der kommer færre ind på arbejdsmarkedet end der pensioneres. Det er værd at huske på, for det er uholdbart, for den værditilvækst medarbejderne skaber bliver således mindre og mindre samtidig med at udgifterne til personer uden for arbejdsmarkedet stiger. Så skal vi sikre værditilvæksten, er det nødvendigt at fastholde og tilføre arbejdskraft til Nordjylland, og samtidig gøre det attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet. Befolkningssammensætningen betyder, at der kommer færre og færre erhvervsaktive og flere og flere ældre. Derfor må kommunerne påbegynde en omprioritering af de midler, de stiller til rådighed til børn, unge og ældre, således at midlerne i højere grad fremover går fra børn og unge og over i ældreområdet. Kun ved hele tiden at have fokus på bedst mulig brug af midlerne, og herunder tager højde for den demografiske udvikling, kan kommunerne styre igennem de kommende udfordringer, uden at skulle foretage katastrofeopbremsninger af økonomien. 2009 tegner på alle måder til at blive et år med beskeden hvis ikke negativ vækst, hvilket især skyldes den omfattende finanskrise. I Vendsyssel får kommunerne Hjørring og Frederikshavn tillige nye udfordringer, da Folketinget har vedtaget, at de statslige og de kommunale jobcentre skal lægges sammen til en enhed. Vi har erfaring fra Brønderslev – som er et pilotcenter – om, at dette vil tage noget tid. Jeg vil gerne her udtrykke håbet om, at processen i Hjørring og Frederikshavn med denne sammenlægning, der ”starter” 1. august 2009, bliver så smertefrit som muligt, både af hensyn til de ledige og til virksomhederne. Samtidig håber jeg, at de tre jobcentre i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn vil arbejde tæt sammen, for at ”finde rette mand til rette job”, for Vendsyssel udgør ét arbejdskraftsområde. Kun ved at arbejde sammen både i forhold til jobcentrene og kommunerne imellem, kan vi fortsat blomstre i Vendsyssel. Lad os alle - kommunerne, arbejdstagerne og arbejdsgiverne - stå sammen i 2009 og kæmpe for et endnu bedre og stærkere Vendsyssel.