Beskedent fremmøde til FIFs generalforsamling

FJERRITSLEV: Fjerritslev Idrætsforenings hovedafdelings generalforsamling blev ikke noget tilløbsstykke. Kun 11 af foreningens omkring 600 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, der blev holdt i klubhuset. Formand Søren Jensen fortalte om et aktivt år, der var endt med et pænt overskud i foreningen som helhed. I forbindelse med det økonomiske resultat henledte formanden dog opmærksomheden på, at afdelingerne skal være yderst påpasselige med hele tiden at holde regnskaberne ajour, så man hele tiden har et intakt billede af den økonomiske situation, og ikke har posteringer, der skal henføres til næste års budget. Selv om regnskabet umiddelbart ser flot ud, henledte fodboldafdelingsformand Leif Nielsen opmærksomheden på, at foreningens økonomi er sårbar. - Hvis vi bare mister en snes medlemmer, vil der være underskud i forhold til næste års budget, sagde han. Der var genvalg til næstformand Bent Pedersen og kasserer Karsten Rosenskjold samt suppleanterne Ulrik Pedersen og Mette Jensen, revisor Mette Kok Jensen og revisorsuppleant Brian Nielsen. Efter generalforsamlingen er bestyrelsens sammensætning: Formand Søren Jensen, næstformand Bent Pedersen, kasserer Karsten Rosenskjold, sekretær Lene Svaneborg, formand for fodboldafdelingen Leif Nielsen, håndboldformand Claus Hermansen og formand for FIFs støtteforening Jytte Larsen. Om den planlagte udvidelse af klubhuset blev det oplyst, at man forventer start i uge 24 -25. Tilbygningen vil være på godt 100 kvadratmeter, og vil koste ca. en halv million kroner, hvoraf Fjerritslev Kommune yder en trediedel i tilskud. Den pris er beregnet ud fra forudsætning om frivillig arbejdskraft fra medlemmerne. Der vil snarest blive indkaldt til orienteringsmøde om tilrettelæggelsen af denne indsats. Den frivillige arbejdskraft vil strække sig over tre weekender, deraf måske kun lørdagene. nca